Centre de gir: Partim de que els dos triangles de la figura són congruents i són transformats un de l'altre per un gir. Es visualitza la construcció del centre