Lliscaments: Donada una recta e i un vector v, un lliscament d'eix e i vector v és el moviment que resulta de compondre la simetria d'eix e amb la translació de vector v.

Presentem el lliscament en el pla i un mosaic amb simetria de lliscament.