Problema 1: Donats dos punts A i B, construïu un triangle equilàter amb vèrtexs a A i B

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

En aquesta resolució s'han utilitzat, entre d'altres, les propietats i construccions següents:

  • Algun axioma de continuïtat per tal de poder assegurar l'existència de la intersecció de les dues circumferències.