Problema 1: Donat un paral·lelogram ABCD, construïu un triangle ABP de costat AB i el vèrtex P sobre la prolongació de BC.

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

En aquesta resolució s'han utilitzat, entre d'altres, les propietats i construccions següents:

  • L'axioma de les paral·leles: "Per un punt exterior a una recta es pot traçar una única paral·lela".
  • Els triangles amb la mateixa base i el tercer vèrtex situat sobre una paral·lela a aquesta base, tenen la mateixa àrea.