Problema 2: Construïu la bisectriu d'un angle BAC

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

En aquesta resolució s'han utilitzat, entre d'altres, les propietats i construccions següents:

  • El criteri C-A-C de congruència de triangles.
  • La construcció de triangles equilàters