Problema 5: Donat un segment AB , construïu la recta perpendicular al segment que passa per A, si AB no es pot prolongar.

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

En aquesta resolució s'han utilitzat, entre d'altres, les propietats i construccions següents:

  • El valor de l'angle inscrit en una circumferència igual a la meitat de l'angle central que subtendeix.
  • Construcció de la mediatriu i la propietat dels seus punts.