Problema 6: Donat un segment s i un punt P del segment, construïu la recta perpendicular al segment que passa per P, amb un compàs d'obertura fixa.

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

En aquesta resolució s'han utilitzat, entre d'altres, les propietats i construccions següents:

  • El criteri C-A-C de congruència de triangles.