Puzle del teorema de Pitàgoras

 

 

 

 

 

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

 

 

 

Explicació del puzle i demostració del teorema de Pitàgoras

El puzle proposat està inspirat en la configuració de la figura adjunta que constitueix una demostració del teorema de Pitàgoras.
Efectivament, les peces de color blau del puzle que hem presentat són els quatre triangles i els tres quadrilàters de la part dreta, mentre que les peces de color groc són els quatre triangles i el quadrat de la part esquerra.


Demostració del teorema de Pitàgoras

El quadrat APQC de la part esquerra, és el quadrat de la hipotenusa del triangle QIC. Si fem girar PJQ, amb centre P, un angle de 90º (o -270º), i CIQ, amb centre C, un angle de -90º (o 270º) obtenim, a la part dreta, el quadrat APQC com a suma dels quadrats de costats PJ i IC. (Observem que, a la part esquerra, PJ=QI.)