Quadratura del cercle. Quadratriu d'Hípies (V aC)) - I

Sobre la quadratriu d'Hípies podeu consultar:


Ramon Nolla. Desembre de 2017. Creat amb GeoGebra