Quadrant el cercle. Pappos, Arquimedes i Pitągores

Aquesta construcció estą basada en:

  • La descripció de la generació de la corba que fa Pappos d'Alexandria (s.III) en el llibre IV de la seva Col·lecció Matemątica
  • La proposició 1 del tractat Sobre la mesura del cercle d'Arquimedes (s.III aC)
  • Les proposicions VI.11 i II.14 dels Elements d'Euclides (300 aC)
Podeu consultar la secció 6.1 de Nolla, R. (2001) Estudis i activitats sobre problemes clau de la histņria de la matemątica, pąg. 285-287


Ramon Nolla. Octubre de 2016. Creat amb GeoGebra