Una rosassa de la Catedral de Tarragona

Rosassa sobre el portal esquerre de la façana de la Catedral de Tarragona que dóna al Pla de la Seu

Si es fa una anàlisi basada en les hipòtesis que es poden extreure del gràfic adjunt, un dels problemes que apareixen és la tangència determinada pels punts Si, entre les circumferències Cp i Cg que configuren els llaços de la rosassa. Una de les hipòtesis amb la qual s'ha treballat és que el centre de la circumferència Cg que determina l'arc de major curvatura dels llaços es troba sobre el perímetre de la rosassa.

Construcció pas a pas

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

 

 

Plantilla per a la construcció i rosassa resultant