Sangakus i wasan. Una porta a la contemplació, el disseny geomètric, l'àlgebra i l'optimització.

Index de continguts
 

 

Ramon Nolla
INS Pons d'Icart. Tarragona