Suma d'angles d'un triangle
Si fas avanšar l'interruptor a la dreta, veurÓs que la suma d'angles d'un triangle Ús un angle pla. Per tant, si el mesurem en graus, la suma Ús 180║.