Bibliografia


Es d'obligada consulta Sinera en Disc

ACTAS IV SEMINARIO LOGO (1987) Barcelona: Asociación Logo-UAB.

ARIAS, J. M.; BELANGER, J. E. (1988) Manual de programación el Logo. Madrid: Anaya.

ARMEJACH, R.; et al. (1992) Els petits i l'ordinador. Recull de Materials. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat (Dossiers, 46).

BALDRICH, J.; FERRÉS, J. (1990). Informàtica i Video: dues eines per a l'ensenyament. Barcelona: EUMO.

BALDRICH, J.; QUINTANA, J. (1987) Treu profit del teu ordinador. Barcelona: Onda.

BALDRICH, J.; QUINTANA, J. (1988) Un pas més amb el teu ordinador. Barcelona: Onda.

BATTRO, A. M. (1986) Computación y aprendizaje especial. Buenos Aires: El Ateneo.

BAUTISTA GARCÍA. VERA, A. (1994). Las nuevas tecnologías en la capacitación docente. Madrid: Visor Distribuciones.

BENEDITO, V. (1986) "Pla d'introducció de la informàtica a l'escola: el llenguatge Logo". Monogràfic, núm. 1, pp. 22-29.

BENEDITO, V.; DE LA TORRE, S. (1990) "Seguimiento del Plan Experimental de Introducción de la Informática en E.G.B. a través del Lenguaje Logo". Infodidac, núm. 10, pp. 35-42.

BO, I.; QUINTANA, J. (1991) Logo sense ordinadors: una aproximació metodològica als conceptes de lateralitat, orientació espacial i resolució de problemes amb alumnes amb necessitat educatives especials. Tarragona: Associació Si..., entonces... (Comunicació presentada al V Seminari de Psicologia: Investigació i intervenció en deficiència mental).

CABERO, J. ; et at. (1993). Investigaciones sobre la informática en el centro. Barcelona: PPU.

COLLADO, R.; et al. (1991) El Logo a l'escola. Geometria al cicle mitjà. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

COLLADO, R.; et al. (1994) El Logo a l'escola. Geometria al cicle superior. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

CORTEL, A. (1992). Exao (Experimentació Assistida per Ordinador) (A-D). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

DE CORTE, E.; VERSCHAFFELL, L. (1987) "Logo: ¿un medio para pensar?". A: ACTAS IV SEMINARIO LOGO. Barcelona: Asociación Logo-UAB.

DE LAS HERAS, ANTONIO R. (1991). Navegar por la información. Fundesco.

DE MIGUEL, M. A.; SASAL, M. A.; ALONSO, A. (1989) Aprendre Logo. Madrid: Alhambra.

DE PABLOS, J. (1994). La tecnología educativa en España. Sevilla: Universidad de Sevilla.

DE SANCHO, A. (Coord.) (1993). La informàtica a l'educació infantil i primer cicle de primària. Reculls d'activitats. Barcelona: C.R.P. Baix Llobregat IV.

DFE/WELSH OFFICE (1992). Technology for ages 5 to 16 (1992). HMSO.

FLORES, M.À.; FUERTES, C. (1993). Fem música amb l'ordinador. Crèdit variable. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

FONS ESTEVE, M. (1990). L'ordinador i el desenvolupament de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Barcelona: Universitat de Barcelona.

GROS, B. (1987) Aprender mediante el ordenador. Barcelona: PPU.

GROS, B. (1990) "El Aprendizaje de Estrategias de Resolución de Problenmas a Través del Lenguaje Logo". Infodidac, núm. 9, pp. 29-35.

GROS, B. (1992) "El lenguaje Logo. Balance de una década". Infodidac, núm. 18, pp. 23-26.

GRUP DE RECERCA DIDOC-PROJECTE (1990). Escola i noves tecnologies. Barcelona: Ceac.

GRUPO LOGO (1992). Hoja de cálculo en la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Madrid: U. Autónoma de Madrid.

HER MAJESTY'S INSPECTORATE (1990). Information Technology and special educational needs in chools. HMSO.

HOYLES, C.; NOSS, R. (1992). Learning Mathematics and Logo. The MIT Press.

IMMOVILI, G.; CASTAGNETTI, M., GIACOPINI, E.; CAGLIARI, P. (1989) Quan dues intel.ligències es troben. Barcelona: Rosa Sensat-Diputació de Barcelona.

Informàtica Educativa (1987) Butlletí dels Mestres, núm. 213.

KING, D. (1990) "L'aplicació del software en l'Educació Especial". A: RODRÍGUEZ, J. L. (Ed.) Informàtica i educació especial. Barcelona: ICE-Universitat de Barcelona.

KRULEE, G.K. (1991). Computer Processing of Natural Language. Prentice Hall Int. Editions.

LES TICKLE (1990). Design and Technology in Primary School Classrooms. The Falmer Press.

MANRIQUE, S.; ESPLUGAS, M.; GUILERA, M. (1986) Logo práctico. Gráficos y listas. Barcelona: Edunsa.

MARTÍ, E. (1985) "El món de l'educació davant el desafiament tecnològic". Butlletí. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 53, pp. 9-13.

MARTÍ, E. (1991) "Aprender matemáticas con ordenadores" Comunicación, Lenguaje y Educación, núm. 11/12, pp. 63-76.

MARTÍ, E. (1992) Aprender con ordenadores en la escuela. Barcelona: ICE-Universitat de Barcelona/Horsori.

MCCLINTOCK,R; STREIBEL, M; et al. (1993). Comunicacion, tecnologia y diseños de instrucción: la construcción de. Madrid: MEC.

MICHAYLUK, J. O. (1986) "LOGO: more than a decade later". British Journal Of Educational Technology, vol. 17, núm. 1.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (1993). Las Nuevas Tecnologías en la E.S.O.: Àrea de Matemàtiques. Los fenómenos .... Madrid: MEC.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (1993). Las Nuevas Tecnologías en la Educación Primaria. Un viaje diferente. Madrid: MEC.

MOWE, R. (1990). Evaluating Computer Integration in the Elementary School: A Step by S. ISTE.

MUIR, M. (1990). Fantastic Journey Through Minds and Machines. ISTE.

NATANSON, D. (1991). J'ai vécu au XVIIIème Siècle. CNDP.

NICKERSON, R. S.; PERKINS, D. N; SMITH, E. E. (1987) Enseñar a pensar. Aspectos de la aptitud intelectual. Barcelona: MEC/Paidós.

OCDE (1996). Les perspectives des technologies de l'information. OCDE. Paris.

PALAU, R.; QUINTANA, J. (1994) Fem mates amb Logo. Barcelona: Onda.

PAPERT, S. (1981) Desafío a la mente. Computadoras y educación. Buenos Aires: Galápago.

PELGRUM, WJ.; JANSSEN, IAM. et al. (1993). Schools, Teachers, Students and Computers: a Cross-National Perspective. IEA.

PILLOT, J.; PILLOT, C. (1987) El ordenador en la EGB. Barcelona: Crítica.

PROGRAMA D'INFORMÀTICA EDUCATIVA (1987) "Proposta de català estàndard del llenguatge LOGO". Butlletí dels Mestres, núm. 213, pp. 29-31.

PROGRAMA D'INFORMÀTICA EDUCATIVA (1990). Materials per a l'assignatura d'Informàtica (A-C). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

PROGRAMA D'INFORMÀTICA EDUCATIVA (1991). Penèlope. Una experiència de recerca i comunicació. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

PUERTA, C.; SETIÉN, L. (1993). Aplicaciones informáticas y A.C.N.E.E.. CEP de Castro Urdiales.

REGGINI, H. (1982) Alas para la mente. Buenos Aires: Galápago.

REGGINI, H. (1985) Ideas y formas. Buenos Aires: Galápago.

RIBERA, P.; GARRIGOSA, D. (1985) "Escola Aula de Barcelona: un enfocament multidireccional en la introducció de l'ordinador a l'ensenyament". Butlletí. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 53, pp. 19-22.

RODRÍGUEZ-ROSELLÓ, L. (1986) Logo. De la tortuga a la inteligencia artificial. Madrid: Vector.

ROSZAK, T. (1988) El culto a la información. Barcelona: Crítica.

RYBA, K.; ANDERSON, B. (1990). Learning With Computers: Effective Teaching Strategies. ISTE.

SANCHO, J.M. (cord.) (1994). Para una tecnología educativa. Barcelona: Horsori.

SATI Educació Especial (1993). Propostes per a l'ús de programes de dibuix amb alumnes amb necessitats educatives especials. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

UNESCO/IFIP (1994). Informatics for Secondary Education. A Curriculum for Schools. Unesco.

VARIS (1992). Fitxes de Matemàtiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

VITALE, B, (1994) La integración de la informática en el aula. Madrid: Visor.

YABAR, J. M. (1991) Desenvolupament i potenciació d'alguns conceptes geomètrics mitjançant el llenguatge Logo. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona (Tesi doctoral no publicada).

YAZDANI, M. (1993). Multilingual Multimedia: Bridging the language barrier with intellig.Intellect Books.


Pots enviar suggeriments de bibliografia al PROGRAMA D'INFORMÀTICA EDUCATIVA Vallès.