OCTUBRE de 1996
e-mail: rsalvo.pie.xtec.es


INTERNACIONAL D'INVESTIGACIONS I POÈTIQUES
INTERNACIONAL RESEARCH & POETICS
Joan Brossa, Societat de consum
1971-1996:
25 ANYS
DE LA PRIMERA EXPOSICIÓ
DE POESIA EXPERIMENTAL A CATALUNYA
Aquest FULL vol commemorar un fet històric: el 25è aniversari de la 1a exposició de Poesia Concreta a Catalunya (exposició que inaugura tot un conjunt d'exposicions que a partir d'aleshores i amb el títol de Visual o Experimental s'han anat succeint a partir d'aquella data) i en la qual Joan Brossa, Guillem Viladot i Josep Iglésias de Marquet (+1989) van exposar la seva obra a la Petite Galerie de Lleida entre el 3 de gener i el 7 de febrer de 1971.
Per això he volgut que el FULL prengués un caire de document reproduint part del catàleg de l'exposició i la ressenya que en va fer el "Diari de Lleida", la primera que la premsa va dedicar a l'esdeveniment.
Si la sortida d'aquest FULL no ha coincidit en el temps amb l'aniversari ha estat perquè volia que aparegués a Internet, en la pàgina que volia construir i això, en aquell moment encara no era possible. Amb tot, ja vaig fer esment de la commemoració el 23 de febrer d'enguany en la presentació de la Segona Taula Rodona del cicle Pintura i Poesia, organitzada pel poeta Gustavo Vega, que es va fer al centre Cívic Pati Llimona de Barcelona.

Ramon Salvo
Barcelona, setembre de 1996

Guillem Viladot, Cantata a un silenci

Josep Iglésias dels Marquet, Birth of a ballet

J. Iglésias del Marquet, G. Viladot i J. Brossa
(fotografia, Josep M. de la Bellacasa)

   
"Diario de Lérida", divendres, 22 de gener de 1971