INDEX DELS CANTS

(Marcar el títol del cant per arribar-hi directament)

 

 

523

 

Aclarida, beneïda

 

8

 

Agermanats

 

457

 

Al.leluia, el Senyor és el nostre Déu

 

566

 

Al.leluia, ple de vida

 

401

 

Al.leluia, som a la casa del Senyor

 

66

 

Amb la força del Senyor

 

59

 

Amistat, uneix-nos!

 

454

 

Ànima meva

 

98

 

Au, pren alè

 

455

 

Avui és el dia que ha obrat el Senyor

 

37

 

Benaurats seran

 

362

 

Cal que tots mengem del mateix pa

 

567

 

Cantarem , dansarem

 

54

 

Cantarem al Senyor

 

1

 

Cantem germans

 

408

 

Com uns plançons d'olivera

 

372

 

Del Crist tots som germans

 

406

 

Des de l'abisme clamo a Vós, Senyor

 

591

 

Des del món

 

451

 

Déu és per a nosaltres

 

557

 

Déu té nom

 

56

 

Deu-me la fe dels profetes

 

356

 

Diuen les mans a reveure

 

553

 

El camí que feu Jesús

 

502

 

El poble de Déu que fa via

 

61

 

El Senyor és qui em dona

 

581

 

El Senyor ha fet en mi meravelles

 

522

 

Fidels atanseu-vos

 

102

 

Germans hem arribat

 

6

 

Glòria a Vos oh Crist

 

526

 

Glòria in excelsis Deo

 

69

 

Glòria, glòria, al.leluia

 

73

 

Gràcies d'aquesta aurora encesa

 

83

 

He nascut en un poble

 

361

 

Hem menjat el pa del cel

 

554

 

Hi eres tu quan el duien a la creu

 

363

 

Jesucrist ens ha estimat

 

75

 

Jo crec en l'amor

 

13

 

Jo crec en Vos, bon Déu

 

537

 

Joia en el món

 

79

 

Junts escriurem

 

597

 

La meva ànima

 

525

 

Les dotze van tocant

 

99

 

Les mans obertes

 

576

 

L'Esperit de Déu

 

579

 

L'Esperit del Senyor

 

458

 

Lloem el Senyor vosaltres tots els pobles

 

20

 

Lloem el Senyor, al.leluia

 

100

 

Marxem en pau

 

80

 

Mou Senyor

 

580

 

No fixeu els ulls

 

53

 

No ho sents? Hi ha algú que està trucant

 

366

 

No podem pas caminar

 

593

 

Noia del poble Maria

 

51

 

Oh cridem amb tots els homes

 

3

 

Oh, quin gran goig

 

359

 

Pange Lingua

 

512

 

Paraula que fou llum

 

90

 

Pau a nosaltres per sempre

 

574

 

Per inventar la llibertat

 

503

 

Per Jesús ens ve la vida

 

552

 

Pietat, oh Déu

 

78

 

Quan desvetllarem

 

564

 

Quan presentim veient la branca nua

 

81

 

Que Jesús vingui sempre amb mi

 

452

 

Quina alegria quan em digueren

 

596

 

Regina Caeli

 

588

 

Rosa d'abril

 

200-221

Salms responsorials

 

595

 

Salve Regina

 

524

 

Santa Nit

 

351

 

Senyor que comparteixes

 

364

 

Senyor vos que cerqueu els fills

 

551

 

Senyor, no ens deixis

 

355

 

Si creiem que és vivent

 

114

 

Si Jesucrist tornés a dir

 

85

 

Si tu desnues lligams de servitud

 

556

 

T'estem cridant

 

65

 

Tots els homes de la terra

 

2

 

Tots venim cantant

 

55

 

Trobarem a faltar el teu somriure

 

58

 

Tu ets el nostre Déu

 

5

 

Un sol Senyor

 

74

 

Unint les mans

 

60

 

Vell pelegrí

 

571

 

Veniu, oh Esperit Sant

 

52

 

Vés! Que ho sentin les muntanyes

 

542

 

Victòria! Tu regnaràs

 

111

 

Viva llum d'alba

 

62

 

Vós sou Senyor la llum

 

17

 

Vós sou, Senyor ma fortalesa

 

 

 

 

 

 

 

1.- CANTEM GERMANS

 

Cantem germans: hem arribat al temple del Senyor.

Amb Jesucrist, lloem el Pare entorn d’aquest altar.

 

D'Ell és el món, el mar i les muntanyes, / la  nostra vida és un do seu;  / vinguem tots, aclamem-­lo,  / Déu i Senyor nostre.

 

Ell ha enviat als homes la Paraula, / que és Jesucrist, nostre Senyor: / siguem la terra bona on /fruiti la pregària.

 

Ell ens ha fet passar de mort a Vida,/ ressuscitant Crist d'entre els morts: / fem junts l'Eucaristia / en memòria seva.

 

Ell ha volgut que fóssim el seu poble / i Ell se n'ha fet el nostre Déu: / l'Esperit Sant elevi els / nostres cors al Pare.

 

Vós sou la font d'on ve tota bonesa: / la pau, l’amor i la virtut; / contents us donem gràcies / per tanta finesa.

 

Vós sou, Senyor, el Pare de clemència / que besa el fill extraviat; / traieu les nostres culpes / de vostra presència.

 

 

 

2.- TOTS VENIM CANTANT

 

1. Fent grup entorn dels nostres pastors, / Tots venim cantant.

Units en una sola fe, / Tots venim cantant.

Alimentats pel mateix Déu, / Tots venim can­tant.

Plens de l'Amor de l'Esperit, / Tots venim cantant.

Ciutat celeste, dia sense nit. / Mare nostra, Església Santa, / oh, ciutat dels batejats, / que un gran jorn vostra lloança / tots els fills cantin plegats.

 

2. Feixucs amb el pes del dolor, / feixucs amb el pes del pecat, / conscients de ser fills del Senyor, / conscients de ser membres del Crist.

 

3. Poble de Déu mirant sempre,endavant, / Poble de Déu lluitant contra tot mal, / Sem­brant la joia, la veritat i l'amor, / pedres vivents del temple del Senyor.

 

 

 

 

 

3.- OH, QUIN GRAN GOIG

 

Oh, quin gran goig, quina joia, / quan els germans s'estimen! (2) / Oh, quin goig tan gran / quan els germans s'estimen! (2)

 

 

 

5.- UN SOL SENYOR

 

Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme,

un sol Déu i Pare!

 

Cridats a conservar la unitat de l'Esperit,         

en el vincle de la pau, cantem i proclamem.

Cridats a formar un sol cos en un sol Esperit,

cantem i proclamem:

Cridats a participar d'una sola esperança

en el Crist, cantem i proclamem:

 

 

 

6.- GLÒRIA A VOS OH CRIST

 

1.‑ Glòria a Vós, oh Crist, Senyor, / que ens heu donat la vida. / Que la Paraula vostra / resti sempre en el nostre cor.

2.‑ Tots hem viscut amb joia / les vostre meravelles. /

Feu que la nostra història / trobi en vós l'acabament.

3.‑ Vós heu vingut avui, Senyor, / enmig del vostre poble. / Guardeu la vinya que heu plantat, / l'obra de les vostres mans.

4.‑ Vós sou el nostre Bon Pastor / que ens guieu amb fermesa; / amb vós anem fent dret camí / vers la vida eterna.

5.‑ Glòria a vós, oh Pare etern / i al vostre Fill, Senyor del món, / i a l'Esperit que ens fa cantar / la lloança de glòria.

 

 

 

 

8.- AGERMANATS

 

Agermanats anirem caminant / sota un cel ben blau/

Joiosos himnes ressonaran / d’amor i de pau

 

 

 

13.- JO CREC EN VOS, BON DÉU

 

1.‑ Jo crec en vós, bon Déu, / jo crec en vós, / vivent misteriós / ben a prop meu. / Si el dibte algun cop ve /

feu‑me fort en la fe. / Jo crec en vós, bon Déu, / jo crec en vós.,

 

2.‑ Jo espero en vós. bon Déu, / jo espero en vós, / sé que per mi vetlleu / com Pare amorós. / Si em sento defallir / i m'espanta patir. / Jo espero en vós. bon Déu,

jo espero en vós.

 

3.‑ Jo us estimo, bon Déu, / tan sols a vós, / així ho han fet els sants / amb el cor joiós. / Ells em guien a mi / de la creu pel camí./ Jo us estimo, bon Déu, / tan sols a vós.

 

4.‑ A prop de vós, bon Déu,  / a prop de vós, / feu‑me en vostre servei / ben generós. / feu‑me sempre, Senyor, / créixer en el vostre amor. / a prop de vós, bon Deú, / a prop de vós.


 

 

 

17.- VÓS SOU MA FORTALESA

 

1. Vós sou , Senyor, ma fortalesa / ma roca viva sou, Senyor / En vós s’empara ma feblesa / que sou el Crist, mon Salvador. / Retut d’angoixa us he cridat / i vós clement m’heu escoltat

 

2. Sou nostre ajut en a quimera, / refugi nostre en la dissort. / El qui us coneix en vós espera / i el conduïu sempre a bon port. / Mai no s’ha vist abandonat / el qui de cor us ha cercat.

 

 

 

 

20.- LLOEM EL SENYOR, al.leluia

 

1.‑ Lloem el Senyor, al·leluia!

perquè ens ha estimat, al·leluia!

 

LLOEM‑LO TOTS JUNTS! / SENTIM‑NOS GERMANS! / AL·LELUIA, AL·LELUIA!

 

2.‑ Perquè Ell és bondat, al·leluia!

i el món ha creat, al·leluia!

 

3.‑‑ Perquè ens ha salvat, al·leluia!

en Crist, l'Estimat, al·leluia!

 

4.‑ Visquem tots contents, al·leluia!

i a tots estimem, al·leluia!

 

 

 

 

 

37.- BENAURATS SERAN

 

1.- Tots aquells que estimen ser pobres

entraran al regne del cel.

 

Benaurats seran

i hereus d'un cel etern.

Benaurats seran prop de Déu.

 

2.- Els qui amb cor sincer s'humilïïn

fins la terra i tot serà d'ells.

 

3.-Els qui aquí gemeguen i ploren,

consolats seran certament

 

4.- Tots aquells que volen justícia

saciar podran fam i set.

 

5.-Els qui el seu germà compadeixen,

compadits seran ells també.

 

6.- Tots els nets de cor entre els homes

cara a cara, al cel veuran Déu.

 

7.- Els qui sembren pau mentre viuen,

s'anomenaran fills de Déu.

 

8.- Els qui el món injust persegueixi,

guanyaran el regne del cel.

 

 

 

 

51.- OH CRIDEM amb tots els homes

 

Oh! Cridem amb tots els homes, / amb tots els germans d'arreu del món. / Oh! Cridem amb tots els homes: / Vós sou el nostre Déu.

 

1.-Oh! Pobles, aplaudiu‑lo. / Ell és el nostre Déu! / Aclamem‑lo amb crits de joia: / perquè ens ha salvat!

 

2.- Tots junts donem‑li gràcies: / Ell és el nos­tre Déu! / I de cor estimem‑nos: / perquè ens ha salvat.

 

3.-És prop dels qui l'invoquen, / Ell és el nos­tre Déu. / Ell guarda els qui l'estimen, / per­què en ha salvat.

 

4.-Sigui la glòria al Pare, / al Fill i a l'Esperit. / Com era en el principi, / avui i en tot mo­ment.

 

 

 

 

 

52.- VÉS! QUE HO SENTIN...

 

Vés! Que ho sentin les muntanyes. / Digues-ho ben fort pertot arreu. / Vés! Que ho sentin tots els homes: / He vist el men Senyor!

 

1. Sempre que em sento feble, / invoco el meu Senyor, / dient: Déu meu, ajuda'm / i mostra’m el camí.

2. Sempre que em sento pobre, / jo cerco el meu Senyor, / dient: Déu meu, ajuda'm, / ensenya'm de pregar.

 

 

 

 

53.- NO HO SENTS? Hi ha algú...

 

No ho sents? Hi ha algà que està trucant! (2) / Oh, respon‑li! Obre la porta. / No ho sents? Hi ha algú que està trucant!

 

1 ‑ De qui deu ser el truc? / No ho sents? Hi ha algú que està trucant! / De qui deu ser el truc? / No ho sents? Hi ha algú que està trucant! / Oh, respon-­li! Obre la porta. / No ho sents? Hi ha algú que està trucant!

 

2. No el deixis fora! No ho sents? Hi ha algú que està trucant! No el deixis fora! / No ho sents? Hi ha algú que està trucant! / Oh, respon‑li! Obre la porta. / No ho sents? Hi ha algù que està trucant!

 

3.-Jesús s'espera! / No ho sents? Jesús està trucant! / Jesús s'espera! / No ho sents? Jesús està trucant! / Oh, respon‑li! Obre la porta. / No ho sents? Jesús està trucant!

 

4.-Que no el coneixes? / No ho sents? Jesús està trucant! / Que no el coneixes? / No ho sents?  / Jesús está trucant! / Oh, respon‑li! Obre la porta. / No ho sents? Jesús està trucant!

 

 

 

 

 

54.- CANTAREM AL SENYOR

 

1.-Cantarem al Senyor cants de joia; / Ell que ha obrat meravelles sens fi. / Als humils ha adreçat la Paraula, / als qui el cerquen amb plors i amb neguits.

 

2.-La llavor que germina a la terra, / les estrelles, els astres i els mars / i l'eterna durada dels segles, / anuncien arreu el seu Nom.

 

3.-Podem veure en l’amor el seu rostre / i en la Pau, el nou Regne instaurat; / i és a vida dels homes qui ens mostra / el misteri del Crist encarnat

 

 

 

 

55.- TROBAREM A FALTAR

 

1.-Trobarem a faltar el teu sornriure. / Diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí. / Però el record de la vall on vas viure / no 1'esborra la pols del camí.

2.-El teu front duu la llum de l’albada, / ja no el solquen dolors ni treballs, / i el vestit, ama­rat de rosada, / és vermell com el riu de la vall.

3. Quan arribis a dalt la carena / mira el riu i la vall que has deixat, / i aquest cor que ara, guarda la pena / tan amarga del teu comiat.

 

 

 

 

56.-DEU-ME LA FE DELS PROFETES

 

Deu‑me la fe dels profetes: (3)

pot ser el que em manca a mi.

 

1. Ells estimen tots els homes.

2. Han sabut donar la cara.

3. Ells que prediquen amb l’exemple.

4. Denuncien la injustícia.

5. Lluiten al costat dels pobres.

6. Ells reproven la mentida.

7. Perquè exalten l’honradesa.

 

 

 

 

58.- TU ETS EL NOSTRE DÉU

 

Tu ets el nostre Déu, Salvador!  / Volem seguir els teus camins: / Som aquí, Senyor!

 

1. Com Abraham i Samuel, / Isaïes i Moisès,  / com tants d'altres, et vull dir

 

2. Oh Senyor, Pare dels sants,  / no ens demanes coses grans,  / sinó que et sapiguem dir

 

3. Quan estens la teva mà, / amagat en el germà,  / sense espera t'hem de dir:

 

4. Quan em vinguis a buscar  / per portar‑me al més‑enllà, / fes que estigui a punt de dir:

 

5. Com Josep de Natzaret,  / home just i de cor net, / els fidels et volem dir:

 

 

 

 

59.- AMISTAT, UNEIX-NOS!

 

Amistat, uneix‑nos! / Llibertat, deslliura'ns! / Germans: el demà serà millor!

 

1. Amb els ulls brillants i plens de joia, / i amb el cor ple de fe en el demà, / estimant farem la nostra via / i serem de tothom germà.

2. Ben segurs que es troba allò que es busca / quan l’esforç és noble i és constant, / si la ruta se'ns fa més difícil / obriríem camins cantant.

 

 

 

 

 

60.- VELL PELEGRÍ

 

1.-Vell pelegrí jo vaig fent via/ com foraster arreu del món / i estic segur que a l’altra vida/ m'acollirà Déu piadós. / Me'n vaig allà a veure el Pare, / lassat el cos de caminar; / al capdavall de la jornada / lloc de repós penso trobar.

 

2.-El meu camí ja arriba a terme /ja sento pròxim el Jordà, / més amb la mort res no puc perdre, / que hi deixaria el meu penar. / Allà veuré la dolça Mare, / consol i amor em donarà; / al capdavall de la jornada / prop d'ella espero reposar.

 

3.-Jo veig la fi sense temença / com un descans per al meu cos, / i veig venir la recompensa / per Déu promesa al meu esforç. / Me'n vaig allà, al sojom dels àngels, / on no rebré cap més refús, / per cantar amb ells goig i lloances / eternament al bon Jesús.

 

 

 

 

 

 

61.- EL SENYOR ÉS QUI EM DONA

 

El Senyor és qui em dóna la força i el valor. (2)

1. Per camins de justícia Ell em guia devers la Veritat.

Ell em dóna el triomf i la victòria

i em salva en el combat.

2. El destí de la vida li confio, defectes i virtut.

Li confio els béns i la pobresa, els mals i la salut.

3. Ell em guia pels camps i per les prades,

Ell és el bon pastor; m'alimenta d'amor

i mai no ens nega la gràcia del perdó.

4.-El Senyor es la força del seu poble l'Església militant; / un gran poble que espera una altra vida,

eterna i triomfant.

 

 

 

 

62.- VÓS SOU SENYOR LA LLUM

 

Vós sou, Senyor, la llum del meu cor, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

vós sou la meva força.

En vós, Senyor, jo trobo el meu bé,

vós m'ompliu de joia.

1. Jo penso en vós de dia i nit, oh Senyor!

car vós guieu mon esperit, oh Senyor!

2. No vull servir l'argent ni l'or, oh, Senyor!

per sempre més us dono el cor, oh, Senyor!

 

3. Havent posat els ulls en vós, oh, Senyor!

caminaré amb el cor joiós, oh, Senyor!

4. Faré cantant el meu camí, oh, Senyor!

amb vós, la mort no em pot ferir, oh, Senyor!

5. A dalt del cel m'acollireu, oh, Senyor!

i d'alegria m'omplireu, oh, Senyor!

 

 

 

 

65.- TOTS ELS HOMES

 

Tots els homes de la terra

som germans i hem de conviure en pau.

Ajudem‑nos i estimem‑nos com el Crist ha estimat.

1.‑Crist s'ha fet com nosaltres. / Crist ha guarit els cecs i els malalts. / Crist ha estimat els homes. /

Oh germans, nosaltres ens hem d'estimar.

2.‑Crist, en l'Eucaristia / ens ha donat el cos i la sang.

Crist ha estimat els homes. /

Oh germans, nosaltres ens hem d'estimar.

3.‑Crist, al cim del Calvari, / clavat en creu, ens ha redimit. / Crist ha estimat els homes. /

Oh germans, nosaltres ens hem d'estimar.

4.‑Crist de la mort triomfa. / Crist ens envia el Sant Esperit. / Crist ha estimat els homes. /

Oh germans, nosaltres ens hem d'estimar.

 

 

 

 

66.-AMB LA FORÇA del SENYOR

 

1. Amb la força del Senyor, al×leluia

de cap mal no tenim por, al×leluia!

2. Vós, Senyor, ens estimeu tant..., al×leluia!

escolteu el nostre cant, al×leluia!

3. Confiem en el Senyor, al×leluia!

Ell ens dóna el seu perdó, al×leluia!

4. Aclamem tots el Senyor, al×leluia!

és el nostre Salvador, al×leluia!

5. El Senyor és el nostre Déu, al×leluia!

i nosaltres, poble seu, al×leluia!

6. Us lloem perquè sou bo, al×leluia!

perquè és gran el vostre amor, al×leluia!

 

 

 

69.- GLÒRIA, GLORIA,

 

Glòria, Glòria, al‑leluia! (3) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.El Senyor ens ha salvat.

 

1. Els pobles de la terra / han contemplat la salvació

que el Senyor va disposar / per Israel, el seu ungit.

Cantem doncs la seva glòria / entonant un càntic nou,

i cridem: Al·leluia.

 

2. Crist és el Salvador / que per nosaltres va morir,

i triomfant sobre la mort / un nou camí ens va obtenir.

Celebrem la seva festa / i agraïts reconeguem

que és Ell qui ens ha salvat

 

 

 

70.-Lloeu Déu a dalt del cel

 

Lloeu Déu a dalt del Cel. Al.leluia!

Lloeu-lo per tot arreu. Al.lelú! Al.leluia!

per les gestes que Ell ha obrat. Al.leluia!

per la seva majestat. Al.lelú! Al.leluia!

 

Els infants lloeu Déu, al.leluia!

i canteu‑li tot arreu, al.lelú! al.leluia!

Nois i noies juntament, al.leluia!

amb els grans i amb els més vells, al.lelú! al.leluia!

 

Lloeu Déu sense cap por, al.leluia!

amb guitarres i tambors, al.lelú! al.leluia!

i ajuntem totes les veus, al.leluia!

en un cant al nostre Déu, al.lelú! al.leluia!

 

 

 

 

 

 

73.- GRÀCIES D’AQUESTA AURORA

 

1. Gràcies d'aquesta aurora encesa,

gràcies d'aquest nou dia clar,

gràcies perquè els neguits, en vós els puc abandonar.

 

2. Gràcies pels bons amics que em volten,

gràcies per tots els meus germans,

gràcies perquè als meus enemics puc allargar les mans.

 

3. Gràcies pel treball que m'ocupa,

gràcies pels meus petits encerts,

gràcies per l'alegria, per la música i la llum.

 

4. Gràcies per moltes hores tristes,

gràcies per cada dolç parlar,

gràcies perquè arreu em condueix la vostra ma.

 

5. Gràcies per la paraula vostra,

gràcies per l'Esperit d'amor,

gràcies perquè estimeu els homes sempre i en tot lloc.

 

6. Gràcies perquè heu volgut salvar‑nos,

gràcies perquè això ens dóna pau,

gràcies perquè podem donar‑vos gràcies tot cantant. (2)

 

 

 

 

 

 

 

74.- UNINT LES MANS

 

Unint les mans, germans,

veureu quins prodigis pot fer l'amor;

unint les mans germans,

veureu en la pau abraçar‑se el món.

 

L'amor dóna força al caigut;

ningú més potent que l'amor;

si el cor defalleix de neguit

et dóna esperança l'amor. (2)

 

L'amor dins la fosca fa llum

i el pobre, fa lliure i serè;

no fiblen les guerres allà

a on regna sempre l'amor. (2)

 

Qui troba l'amor ha trobat

la font de la vida sens fi.

Anem a l'altar del Senyor

beurem de l'amor el bon vi (2)

 

 

 

 

 

 

75.- JO CREC EN L’AMOR

 

Jo crec en l’amor, / Jo crec en la pau:

Senyor crec en Vós, / que a tots estimeu.

Jo crec en l’amor, / Jo crec en la pau:

Donem-nos la mà, / que tots som germans

 

1.-Crec en la flor on s’amaga / un tresor de força viva;

crec en la fràgil potència  / de l’infant sense mentida.

Crec en les formes amables/ i en la mà estesa que invita

Crec en la felicitat / d’estimar-nos sense mida.

 

2.-Crec en la gota de l’aigua/crec en tot el que és humil

crec en la força del tendre / i en els estels de la nit.

Crec en l’amor sense terme / i en el perdó i l’alegria.

Crec en la felicitat / d’estimar-nos sense mida.

 

3.-Crec en l’amor a tothom

i en la llum d’un dolç somriure.

Crec que tots som fills del Pare,

que és de tots el pa i la vida.

Crec en la festa del cel, /que és el premi del qui estima.

Crec en la felicitat / d’estimar-nos sense mida

 

 

 

 

 

78.- QUAN DESVETLLAREM

 

Quan desvetllarem els cors / ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.a la veu del Déu vivent,

Junts retrobarem / la font de llibertat,

Quan aixecarem les mans / per cantar al Déu vivent,

junts retrobarem / la llum d'un nou demà

1.-

Ell sabrà trencar les armes, / Ell sabrà canviar els cors,

Ell eixugarà les llàgrimes, / Ell farà fugir les pors.

 

2.-

No més nit sobre la terra. / Ell vindrà com un gran foc.

No més odi ni més guerra, / Ell farà el món tot nou.

 

3.-

Ell serà Déu amb nosaltres. / Tot el mal ja haurà passat,

de les cendres i les brases / en farà nova ciutat.

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

79.- JUNTS ESCRIUREM

 

Junts escriurem / amb lletres lluminoses

la història de la nostra llibertat;

i junts veurem / brillar sobre la terra

la llum per tots els oprimits.

 

1.-La solidaritat / ritma la nostra marxa.

La solidaritat / guia els nostres cors.

 

2.-Al cor de la nostra vida / Jesús ens espera.

Per bastir junts amb Ell / la terra de Déu.

 

3.-El món tot ens espera / l'Esperit ens avança.

Fem néixer primaveres / fem créixer matins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.- Mou Senyor

 

Mou, Senyor, / ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.mou la meva ànima, (3)

Oh, mou‑la, Senyor!

 

Tan fort que jo trontolli, / tan suau que jo reposi,

tan dins que un dia estimi / Oh! mou‑la, Senyor.

 

Oh, Déu meu, (3) /  Tu ja em mous!

 

 

 

 

81.- QUE JESUS VINGUI

 

Que Jesús vingui sempre amb mi. (2) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Tot al llarg del meu viatge,

que Jesús vingui sempre amb mi.  

 

1. En les penes, vingui amb mi. (2)

Quan s'acosta la tenebra,

vull que Jesús vingui sempre amb mi.  

 

2. En la lluita, vingui amb mi. (2)

Quan el cos no resisteixi,

vull que Jesús vingui sempre amb mi.  

 

3. En l'angoixa, vingui amb mi. (2)

Quan em pesa més el viure,

vull que Jesús vingui sempre amb mi.

 

 

 

 

 

83.- HE NASCUT EN UN POBLE

 

1.-He nascut en un poble,

en un bany de llibertat,.

nascut en el poble del Crist,

marcat amb el do de l'Esperit,

un poble que em dóna la fe

i em fa caminar amb esperança

 

2.-El meu poble va néixer en una festa,

el meu poble va néixer entorn d'un pa,

la nit la mort tenia llesta,

el vi passava de mà en mà,

el meu poble va néixer a preu de sang

i la mort feria tot passant.

 

3.-El meu poble va néixer a Pentecosta,

el  meu poble va néixer als quatre vents,

per ser llevat d'aquest món nostre,

per dur l'Esperit a tanta gent,

el meu poble és un poble joiós

fet al sol i al vent impetuós.

 

4.-El meu poble ha fet un llarg viatge,

el meu poble camina en el temps;

en duu ferides a la imatge,

en duu les senyes a la pell,

el meu poble reneix a la il.lusió

quan es dreça fidel al seu Senyor.

 

 

 

 

 

 

85.- SI TU DESNUES LLIGAMS

 

1. Si tu desnues lligams de servitud, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

i si alliberes l'home encadenat,

la nit del teu camí serà com llum a ple matí. (2)

Llavors de les mans brollarà una aigua viva.

Una aigua que fa viure la terra de demà,

una aigua que fa viure la terra de Déu.  

 

2. Si destrueixes allò que oprimeix l'home,

si dons la mà al germà humiliat,

la nit del teu combat serà com llum a ple matí. (2)

Llavors del teu pas podrà néixer una dansa.

La dansa que inventa la terra de demà,

la dansa que inventa la terra de Déu.  

 

3. Si denuncies el mal que trenca l'home,

si fas costat al germà abandonat,

la nit del teu gran crit serà com llum a ple matí. (2)

Llavors dels teus ulls podrà néixer una estrella.

L'estrella que anuncia la terra de demà,

l'estrella que anuncia la terra de Déu.  

 

4. Si tu abats els murs que hi ha entre els homes

i si perdones el teu enemic,

la nit del teu patir serà com llum a ple matí. (2)

Llavors del teu pa podrà viure una església.

L'Església que aplega la terra de Déu.

 

 

 

 

 

90.- PAU A NOSALTRES

 

1.-Pau a nosaltres per sempre (2)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Pau al qui escampa somriures

dins la tristor dels qui ploren.

Pau al qui empelta coratge

quan es mustien les forces.

Pau a nosaltres per sempre (2)

 

2.-Pau a nosaltres per sempre (2)

Pau al qui clama justícia

davant els reis de la terra.

Pau al qui ajuda els qui cauen

sense exigir recompensa.

Pau a nosaltres per sempre (2)

 

 

 

98.- AU, PREN ALÈ

 

1.-Au, pren alè, canta la vida, / canta la teva fe.

Canta de cor, llança la crida, / canta la bona sort.

Obre drecera, lluny la quimera! / Ves pel camí del sol.

En l'enyorança guarda esperança, / tot serà nou si vols.

 

2.-Canta el matí, guaita la cima /que el sol ha fet florir.

Canta la nit, prega i estima, / sàpigues ser agrait.

Quan a vegades, les nuvolades / tornen de plom el cel.

Mai mira enrera! Lluita i espera,

Canta amb més fort anhel.

 

 

 

 

 

 

99.- LES MANS OBERTES

 

Les mans obertes davant vós, Senyor:

El pa de cada dia;

les mans obertes davant vos, Senyor:

I el vi de l’alegria

 

1.-Deu-nos un cor obert a la Paraula,

som una terra on heu sembrat.

Deu-nos un cor obert a tots els homes

Per compartir el pa i l’amistat

 

2.-Deu-nos un cor obert a l’esperança,

que el vostre Regne arribarà.

Deu-nos un cor obert a tots els homes,

Deu-nos un cor per estimar

 

 

 

100.- MARXEM EN PAU

 

Marxem en pau per les places,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

pels carrers del món.

Marxem en pau per les places,

un nom portem al front:

hem de cantar l'esperança

que és alba d'un demà;

hem de mostrar, estimant‑nos,

que el món nou ve ja.

Marxem en pau per les places,

diguem tot el que hem vist, sense por.

 

 

 

 

 

 

102.- GERMANS HEM ARRIBAT

 

Germans, hem arribat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

dels quatre punts de l'horitzó,

som aquí, Senyor.

Germans, hem arribat

dels quatre punts de l'horitzó

amb el Senyor.

 

1. Pels camins del món hem seguit una crida,

hem portat al front tot el pes del sol,

hem sofert sovint el dol que duu la vida,

hem ofert només amistat i consol.

 

2. Pels camins del món un amor ens convida,

hem portat al cor la set d'arribar,

hem sofert sovint desamor i mentida,

hem ofert només el perdó de germà.

 

3. Ara som tots junts al voltant de la taula,

no portem sinó la pols del camí

vós ens heu donat, amb la vostra paraula,

menjar el vostre pa i l'amistat compartir.

 

Germans,  hem arribat

dels quatre punts de l'horitzó,

som aquí, Senyor.

Germans,  cantem la joia de ser junts

amb el Senyor  tots el germans.

 

 

 

 

111.-    VIVA LLUM D’ALBA

 

1.‑ Viva llum d'alba / ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.‑mar de claror‑

tot el poble calma: / Vine, Senyor!

Goig del qui vetlla / contra la por:

 

Tots junts obrirem /camins pel Senyor! (2)

 

2.‑ Bona notícia / ‑crit i cançó‑

tot el poble calma: Vine, Senyor!

Veu que ressona i es fa pregó:

 

3.‑ La terra nova es / pasta amb dolor.

Tot el poble calma: / Vine, Senyor!

Pau entre els homes: / Festa Major!

 

 

 

 

114.-    SI JESUCRIST TORNÉS A DIR

 

1.-Si Jesucrist tornés a dir: Sou benaurats!

Ell s’adreçaria, al rerafons de les ciutats

 

Ell diu l’Evangeli als qui ningú no predicà

Ell dona la vida, qui la perd, la guanyarà

 

2.-Si Jesucrist tornés a dir: Qui em vol seguir...

Ell s’adreçaria, als qui en el món ell veu sofrir.

 

No és pas dins els temples on niria alçar la veu.

Ell és solidari del qui dol portant la creu.

 

3.-Si Jesucrist tornés a dir: Jo us dic amics...

Ell s’adreçaria als qui són pobres i no rics.

 

Ell treballaria amb la suor rajant del front.

Denunciaria la injustícia del món

 

4.-Si Jesucrist tornava al nostre món d’avui,

Prou s’adonaria que el  món nou encara és lluny.

 

 

 

 

SALMS RESPONSORIALS

 

200

La bondat i l’amor del Senyor / duren per sempre /

duren per sempre (2)

 

201

Envieu, cels, vostra rosada, / ploguin els núvols el Just

 

202

Tota la vida vull lloar el Senyor

 

203

Beneeix el Senyor, ànima meva ,

no t’oblidis mai del seu favor

 

204

Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai:

Aquesta és l’esperança que posem en vós

 

205

Enaltiu el Senyor. Que n’és de bo,

perdura eternament el seu amor (2)

 

 

206

Cantem amb veu exultant el nom del Senyor

 

207

El Senyor m’il.lumina i em salva

 

208

Beneirem el Senyor, sempre i en tot lloc

 

209

Vivint, Senyor, segons la vostra paraula

Mantindrem pur el nostre camí

 

210

La vostra paraula s’estén per tots els segles

Ferma es manté com la terra que heu creat.

 

211

La nostra esperança és el Senyor

Confiem en sa paraula.

 

212

Mosteru-me, oh Senyor, els vostres camins;

Els vostres viaranys ensenyeu-me

 

 

213

Serviu al Senyor amb alegria

 

214

Com la cèrvola deleja l’aigua

Així Senyor, us desitja la meva ànima

 

215

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.

 

216

Al.leluia, lloem el Senyor, al.leluia, al.leluia!

 

217

De la muntanya del Senyor, ve el meu ajut.

 

218

Enaltiu al Senyor, que n’és de bo,

Perdura eternament el seu amor.

 

219

Avui ens ha nascut un Salvador,

Que és el Messies, el Senyor.

 

 

220

Avui és el dia en que ha obrat el Senyor

Alegrem-nos i celebrem-lo.

 

221

Envieu el vostre Esperit, i renoveu la faç de la terra

 

 

 

 

 

 

 

 

351.-    SENYOR que COMPARTEIXES

 

1.‑Senyor que comparteixes el teu pa i el vi,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

amb els qui tu coneixes i tens com amics,

nosaltres estimem aquest gest teu i el teu do:

En tu trobem la vida, Jesucrist ,  Senyor!

 

2.‑Aquesta Eucaristia, Pare de bondat,

recordi aquell gran dia de la llibertat;

nosaltres seguirem el teu camí sense por:

En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor!

 

3.‑Aplega'ns en el Regne que ens has preparat,

l'amor amb que tu estimes ens hi ha convidat.

Amb fe i amb alegria l'esperem, i amb dolor:

En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor!

 

4.‑La nostra vida sigui com el pa i el vi,

"mireu‑los com s'estimen", el món pugui dir.

Que el nostre testimoni sigui sal i llavor:

En tu trobem la vida, Jesucrist, Senyor!

 

 

 

 

356.-    DIUEN LES MANS

 

Dieun  les mans: A reveure! ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Llum de ponent roja clara... 

Les molles de pa ens fan creure

que Ell és amb nosaltres encara.

 

 

1.Enrera neix l'enyorança, els ulls fitant on marxava... 

Camí de fe per qui avança, no hi ha f rontera ni trava.

 

2. L'Esprît al món s'esbadella no acaba res,

tot comença.

Als solcs oberts per la rella colgada hi és la semença.

 

3. Al fort mateix de la lluita, si el dubte no la suborna,

madura com una fruita, la fe que diu que ja torna.

 

4. Sentim la seva paraula, cantem plegats l'esperança...

Quan ell amb tots junts s'entaula, 

l'amor, com vi, va vessant‑se.

 

 

 

 

 

 

 

 

355.-    SI CREIEM QUE ÉS VIVENT

 

1.-Si creiem que és vivent tant com dura la vida,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

no esperem més la fi del temps perquè el vegem...

Badem els ulls, cerquem arreu la seva imatge

el seu batec el més pregon

com un foc nou al cor del món. (bis)

 

2.-Si creiem que és vivent en la nit més obscura,

preguem amb fe: que el primer dia es feu la llum.

No tinguem por si som moguts per la tempesta

que ens arrossega mar endins...

que Ell en la mar obre camins. (bis)

 

3.-Si creiem que és vivent en el clam d'aquest poble,

parem oida i escoltem la seva veu.

Obrim el cor al cor de qui sofreix i pena,

al cor de l'home de dolors

ofert en creu als pecadors. (bis)

 

4.-Si creiem que és vivent com a l'alba de Pasqua,

no hem de faltar, si Ell ens convida al seu Sopar.

Prenem el pa, bevem la copa i l'Aliança,

i el recordem transfigurat

en el moment del comiat (bis)

 

 

 

 

359.-    PANGE LINGUA

 

1. Pánge língua gloriósi / ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Córporis mystérium,

Sanguinísque pretiósi, / quem in múndi prétium

frúctus véntris generósi / Rex effúdit géntium.

2. Nóbis dátus, nóbis nátus / ex intácta Vírgine,

et in mundo conversátus, / spárso vérbi sémine,

súi móras incolátus / míro cláusit órdine

 

3. In suprémae nócte coénae / recúmbens cum frátribus,

observáta lége plene / cíbis in legálibus,

cíbum túrbae duodénae / se dat súis mánibus.

 

4. Vérbum cáro, pánem vérum / vérbo cárnem éfficit:

fítque Sánguis Chrísti mérum, / et si sénsus déficit,

ad firmándum cor sincérum / sóla fides súfficit.

 

5. Tántum ergo Sacraméntum / venerémur cérnui

et antíquum documéntum / nóvo cédat rítui

praéstet fídes suppleméntum / sénsuum deféctui.

 

6. Genitóri, Genitóque / laus et jubilátio,

sálus, hónor, virtus quoque / sit et enedíctio:

procedénti ab utróque / cómpar sit laudátio, / Amén.

 

 

361.-    HEM MENJAT el PA DEL CEL

 

Hem menjat el Pa del cel, l’aliment de vida eterna

 

Jesús diu:

1.-Jo sóc el Pa que del cel ha davallat

el qui mengi d’aquest Pa, romandrà en el meu Amor

 

2.-Jo sóc el Cep i vosaltres els sarments:

aquell qui roman en Mi, donarà fruit abundós.

 

3.-Sóc el Camí que us emmena cap al cel:

el qui faci via amb Mi, haurà glòria eternament.

 

4.-Jo sóc la Pau que aquest món no pot donar:

el qui creu que ha eixit de Déu, amb el Pare fa amistat.

 

5.-La Vida sóc que desfà en creu la mort:

el qui vingui i mori amb Mi, ja per sempre més viurà

 

6.-Jo sóc el Jorn, que il.lumina vostra nit:

el qui hi vegi i cregui en Mi, darà estatge a l’Esperit.

 

 

361.-    HEM MENJAT el PA DEL

 

Cal que tots mengem del mateix pa.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Cal que tots beguem del mateix vi.

Ens cal dir ben units / tot pregant els uns pels altres:

oh, germans, Crist ens ha salvat!

 

1.‑Aquest pa que el Crist ens ha donat

ens guareix i ens deslliura del pecat.

Ens cal dir ben units / tot pregant els uns pels altres:

oh, germans, Crist ens ha salvat!

 

2.‑Quan el pa mengem al teu entorn,

apropem el temps del teu retorn.

Ens cal dir ben units tot pregant els uns pels altres:

oh, germans, Crist ens ha salvat!

 

 

3.‑Qui ha menjat, amb el Senyor viurà:

qui ha begut, de set no morirà.

Ens cal dir ben units tot pregant els uns pels altres:

oh, germans, Crist ens ha salvat!

 

 

 

363.-    JESUCRIST ENS HA ESTIMAT

 

1.‑ Jesucrist ens ha estimat

com ningú mai no ha estimat.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Pels camins d'aquesta nit ens va guiant com un estel.

Quan partim el pa sagrat, ens fa do del seu amor:

És el pa de l'amistat, el pa de Déu.

 

Cos sagrat! "Menja i seràs fort."

Calze sant! "Beu la meva sang,

que jo sóc la vida i jo sóc l'amor."

Oh Senyor, reuneix els homes en l'amor!

 

2.‑ Jesucrist ens ha estimat

com ningú mai no ha estimat.

Per a la gent de Natzaret era el fuster i era l'amic.

Amb les mans ha treballat, com fas tu i com faig jo.

Sap el que és amb la suor guanyar‑se el pa.

 

3.‑ Jesucrist ens ha estimat

com ningú mai no ha estimat.

Ara crida a tots els pobles al festí de l'amistat.

Si confesses que és Senyor, et fa membre del seu Cos.

Ni la mort no ens podrà prendre el seu amor!

 

 

 

 

364.-    SENYOR VOS QUE CERQUEU

 

1.-

Senyor, Vós que cerqueu els fills perquè sou l’amor

Volgueu unir tots els vivents amb el vostre Amor

 

Senyor, Senyor, rebeu dins de l’Església

Tots els nostres germans del món, en un sol amor!

 

2.-

Senyor, que satisfeu la fam perquè sou l’amor

Llesqueu per tots el vostre pa amb el vostre Amor

 

3.-

Senyor, que ens prometeu la pau, perquè sou l’amor

Porteu-la sobre el nostre món amb el vostre Amor

 

4.-

Senyor, Vós que esguardeu el món perquè sou l’amor

Que arribi a tots la vostra veu amb el vostre Amor

 

 

 

366.-    NO PODEM PAS CAMINAR

 

No podem pas caminar  amb fam, set i calor.  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

L'aliment del vostre Cos  ens dóna forces, Senyor.

 

1. Menjant el Pa de vostre amor serem més cristians 

i ens estimarem de veritat,  units tots els germans.

 

 

2. Així el desert travessarem valents sens defallir.

Trepitjant la sorra d'aquest món  farem el llarg camí.

 

3. Farem camí seguint fidels el vostre manament, 

fins a reposar a la vostra llar  per sempre, eternament.

 

 

372.-    Del CRIST tots som GERMANS

 

1.‑ Del Crist tots som germans ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.i Déu és nostre Pare;

cantem plegats la fe que ens fa estimar tothom.

Al poble obrim la llar i el cor de bat a bat,

si és que som de debò els deixebles de Crist.

 

Veniu, mengeu el pa que ens agermana;

el pa de l'amistat, el pa dels fills de Déu.

El pa que hem treballat amb suor del nostre front:

és el pa de l'amor, és el Cos del Senyor.

 

2.‑ Quan oferim el pa i el vi a la taula santa,

pensem en tots aquells que al món pateixen fam.

Cal que partim el pa amb el nostre germà,

si és que som de debò els deixebles de Crist.

 

3.‑ En el darrer sopar Jesús donà el precepte:

"A tots heu d'estimar com jo us he estimat".

Ja no fem distinció de pobres o de rics,

si és que som de debò els deixebles de Crist.

 

 

 

 

401.-    AL.LELUIA, SOM A LA CASA

 

Al.leluia! Som a la casa del Senyor

 

1.-Quina alegria quan em van dir:

“Anem a la casa del Senyor”

Ja han arribat els nostres peus al teu llindar Jerusalem

 

2.-Jerusalem, ciutat ben construïda,

conjunt harmoniós;

és allà que pugen les tribus, les tribus del Senyor,

a complir l’aliança d’Israel, a lloar el nom del Senyor.

Allí hi ha els tribunals de justícia,

els tribunals del palau de David.

 

 

 

406.-    SENYOR VOS QUE CERQUEU

 

Des de l’abisme clamo a vós, Senyor.

 

1.-Des de l’abisme us crido Senyor.

Escolteu el meu clam. Estigueu atent, esolteu,

Aquest clam que us suplica

 

2.-Si tinguéssiu en compte les culpes,

¿qui es podria sostenir? Però es molt vostre perdonar,

i això ens infon respecte.

 

3.-Confio en la  paraula del Senyor, la meva ànima

hi confia. / Espera el Senyor la meva ànima

Més que els sentinelles el matí.

 

4.-Que esperin  el matí els sentinelles!

Israel espera en el Senyor,

Perquè son del Senyor l’amor fidel

I la redempció generosa.

És ell qui redimeix Israel de totes les seves culpes.

 

 

 

408.-    COM UNS PLANÇONS

 

Com uns plançons d’olivera

al voltant de la taula del Senyor:

Així són els fills de l’Església

 

1.-Feliç tu, fidel del Senyor,

que vius seguint els seus camins

 

2.-Menjaràs del fruit del teu treball,

seràs feliç i tindràs sort

 

3.-La teva esposa fruitarà com una parra,

dins la intimitat de casa teva:

 

4.-Veuràs els fills com plançons d’olivera,

al voltant de la taula.

 

5.-És així com els fidels del Senyor seran beneïts

 

6.-Que el Senyor et beneeixi des de Sió.

Que puguis veure els fills dels teus fills

 

 

 

451.-    DÉU ÉS PER A NOSALTRES

 

Déu és per a nosaltres un refugi i un castell,

en l’adversitat hi trobern un gran auxili.

Res no temem quan la terra se somou,

quan dins Ia mar les muntanyes trontollen.

 

1.-Ja poden bramular i escumejar les seves aigües,

 i al seu ernbat estremir‑se les muntanyes.

El Déu dels exércits és amb nosaltres,

El Déu de Jacob ens és la ciutadella.

 

2.-Les aigües dels canals alegren la ciutat de Déu,

la mansió més santa de l'Altíssim.

Déu és enmig d'ella, no pot trontollar;

és Déu que la socorre quan apunta l'alba.

 

3.-Bramulen tots els pobles, trontollen els reialmes:  trona la veu d'ell, es dissol la terra.

El Déu dels exércits és amb nosaltres,

el Déu de Jacob ens és la ciutadella.

 

4.-Veniu, contempleu les gestes del Senyor,

d'Ell que ha obrat prodigis a la terra.

Arreu del país ha fet cessar els combats,

ha fet miques l'arc, ha trossejat la llança.

 

5.-“Per fi reconeixeu que jo sóc el vostre Déu,

que domino els pobles, domino la terra".

El Déu dels exércits és amb nosaltres,

el Déu de Jacob ens és la ciutadella.

5.-Disgustat durant quaranta anys,

vaig dir d'aquella generació:

"És un poble de cor esgarriat,

que desconeix els meus camins".

Per aixó, indignat, vaig jurar:

"No entraran al meu lloc de repós".

 

 

 

452.-    QUINA ALEGRIA QUAN

 

Quina alegria quan em digueren:

Anem a la casa del Senyor!

Ja posem els nostres peus

al teu llindar, Jerusalem!

 

1.-Jerusalem, ciutat ben construida,

formant un bell conjunt; / ès allà on pugen les tribus, les tribus del Senyor.

 

2.-És Ilei d'Israel que hi vagin

a lloar el nom del Senyor.

S'asseuen allà els tribunals de justícia,

el tron de la casa de David.

 

3.-Augureu la pau a Jerusalem:

Que visquin segurs els qui t’estimen!

Sigui inviolable la pau dels teus murs,

la tranquil.litat dels teus merlets!

 

4.-Per amor dels meus germans i amics

deixeu­-me‑li dir: "Que hi hagi pau dintre teu".

Per la casa del Senyor, el nostre Déu,

et desitjo et benestar.

 

 

 

454.-    ÀNIMA MEVA

 

Ànima meva, recobra la calma,

que el Senyor et guarda i t’empara.

Ànima meva, recobra la calma,

que el Senyor escolta el teu clam.

 

1.-Estimo el Senyor de tot cor,

perqué ha escoltat la meva súplica.

El Senyor ha escoltat el meu clam

així que l'invocava.

 

2. M'envoltaven els llaços de la mort,

tenia davant meu els seus paranys,

i dintre meu l’angoixa i el neguit.

Vaig invocar el nom del Senyor:

Senyor, salva'm la vida!

 

3.-El Senyor és just i benigne,

el nostre Deu sap compadir;

el Senyor salvaguarda els senzills,

jo era feble i m'ha salvat!

 

4.-Ha alliberat de la mort la meva vida,

els meus ulls, de negar‑se en el plor,

els meus peus de donar un pas en fals,

de donar un pas en fals.

 

 

 

455.-    AVUI ÉS EL DIA

 

Avui és el dia en qué ha obrat el Senyor:

alegrem‑nos i celebrem‑lo.

Enaltiu el Senyor. Que n'és de bo!. / El seu amor

perdura eternament. / Al.leluia, al.leluia.

 

1 .-Que respongui la casa d'Israel:

el seu amor perdura eternament.

Que respongui la casa d'Aaron:

el seu amor perdura eternament.

Que responguin els fidels del Senyor:

el seu amor perdura eternament.

 

2.Escolteu, crits de festa i de victòria

al campament dels justos:

La dreta del Senyor em glorifica,

fa proeses, la dreta del Senyor. (2)

 

3.-Obriu‑me les portes dels justos;

 entraré a donar gràcies al Senyor.

Aquest és el portal del Senyor,

els justos hi poden entrar. / No moriré, viuré encara, / per a contar les proeses del Senyor.

 

4.-Ordeneu, amb rams, la processó

fins als corns de l'altar.

Sou vós el meu Déu, us dono gràcies;

Déu meu, us vull exalçar!

Reconeixeu que n'és de bo, el Senyor,

el seu amor perdura eternament!

 

 

 

457.-   AL.LELUIA. El Senyor és el nostre Rei

 

Al.leluia, al.leluia! /El Senyor és el nostre Rei. / Al.leluia, al.leluia! / El Senyor és el nostre Rei.

 

1.-Canteu al Senyor un càntie nou,

a Ell, que ha fet meravelles;

ha triomfat amb la seva dreta, / amb el seu braç sagrat.

 

2. El Senyor es manifesta salvador,

als ulls dels pobles es revela;

es recorda fidelment del seu amor i la seva bondat envers la casa d'lsrael.

 

3.-Han vist les contrades de la terra

la salvació del nostre Déu.

Aclameu el Senyor, tota la terra,

danseu, exulteu i salmegeu.

 

4.-Canteu al Senyor amb la cítara,

sonin els instruments; 

i amb tocs de corns i de trompetes

aclameu el Rei i Senyor.

 

4.-Judicarà l'univers amb justícia,

els pobles amb raó.

 

 

 

 

 

458.-    LLOEU EL SENYOR

 

Lloeu el Senyor, vosaltres, tots els pobles,  glorifiqueu‑lo, totes les nacions! /

És immens el sen amor per nosaltres,

la fidelitat del Senyor durarà sempre.

Al.leluia. Al.leluia!

 

 

 

502.-    EL POBLE DE DÉU

 

1.-El poble de Déu que fa via, / travessant l'immens arenal, / fugí de cruel tirania / i ara avança sota un cel blau. / S'acosta a la terra llunyana, / pel seu Déu promesa als antics, / on tota dissort és llevada / en un món joiós i tranquil

 

Vers tu, Terra promesa, /el poble de Déu alça el braç. Vers tu, Terra promesa, /adreça l'amor i la fe.

Vers tu, Terra promesa, / enmig de combats va avançant. / Vers tu, Terra promesa. Vers tu.

 

2.-Feixucs de treballs i de penes, / tots els pobles van avançant, / recerquen la joia serena, / sedejant d'un món inifinit. / ¿On és doncs la Terra promesa / que els hi doni llum i repós? / Será llur entrada en l’Església, / cap on marxen amb el seu plor.

 

3.-Ja lliures del vell esclavatge/ per la força del Salvador, /amb Ell reprendrem el viatge / vers un món per sempre millor. / El cel és la Terra promesa /i la mort la porta d'entrar, / si amb fe caminem per les petges / del Senyor que passa al davant.

 

 

 

503.-    PER JESÚS ENS VE LA VIDA

 

Per Jesús ens ve la vida: exultem, germans!

 

1.-Exultem, germans!, perquè el Senyor s'acosta:  exultem, germans! perquè ja arriba al món.

 

2.-Exultem, germans!, amb alegria santa;

exultem, germans!, per rebre el Fill de Déu.

 

3.-Exultem, germans!, parem‑li un bon estatge; exultem, germans!, donem‑li acolliment.

 

4.-Exultem, germans!, tota la nostra vida,

exultem, germans!, aplani el seu camí.

 

5.-Exultem, germans!, perquè el Senyor ens porta,  exultem, germans!, la llum, la pau, 1'amor.

 

6.-Exultem, germans!, donem glòria a Déu Pare; exultem, germans!, i glòria al Déu d'amor.

 

 

 

 

 

 

512.-    PARAULA QUE FOU LLUM

 

1.‑ Paraula que fou llum el primer dia¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

i en boca de profetes fou sentit

i clam i compromís que denuncia,

vindrà a esquinçar la nit.

 

2.‑ Paraula com el foc que no s'apaga.

paraula com la pluja sobre l'erm,

paraula com un sol que venç l'obaga,

com vent que mou de ferm.

 

3.‑ Paraula que es covava en cor de pobre

i en el si d'una noia feia niu;

consol, viva pregària que s'obre

i hi té constant caliu.

 

4.‑ Paraula que no essent paraula vana,

és carn de nostra carn i sang de sang;

i plora amb plor d'infant i és veu humana,

pastat del nostre fang.

 

5.‑ Paraula que és el sí de tota cosa,

l'Amén on ens durà la nostra fe

quan el darrer diumenge, ja desclosa,

la vida farà el ple.

 

 

 

522.- FIDELS ATANSEU-VOS

 

Fidels ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.atanseu‑vos triomfants i alegres

Veniu‑hi, veniu‑hi cap a Betlem.

On podrem veure nat el Rei dels àngels

 

Veniu i adorem‑lo, veniu i adorem‑lo

veniu i adorem Jesús Salvador

 

Deixant les ramades, els pastors anaren

humils al pessebre, cridats pel cel:

Ara, nosaltres, a bon pas anem‑hi

 

Del Pare celeste, l'Esplendor eterna,

velada en la blanca carn admirarem.

Déu infant tendre i amb bolquers el faixen.

 

Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa.

Besem‑lo i diem‑li l'amor del cor:

si Ell així ens aima qui no l'aimaria?

 

 

 

523.-    ACLARIDA, BENEÏDA

 

1.-Aclarida, beneïda, venturosa nit de Nadal.

Pel cel hi havia cants d’alegria,

Alegrem-nos, alegrem-nos cristians

 

2.-Aclarida, beneida, venturosa nit de Nadal.

Jesús naixia i ens redimia;

Alegrem-nos, alegrem-nos cristians.

 

 

 

 

524.-    SANTA NIT

 

1.-Santa nit, plàcida nit, els pastors han sentit

l'al.leluia dels àngels cantant

en el món han anat escampant

El Messies és nat, el Messies és nat

 

2.-Santa Nit, plàcida nit, ja està tot adormit,

vetlla sols a la cambra bressant

dolça mare que al nin va cantant

dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.

 

 

 

525.-    LES DOTZE VAN TOCANT

 

1.-Les dotze van tocant ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

ja és nat el Déu Infant fill de Maria.

 

2. El cel és estrellat el món és tot glaçat, neva i venteja.

 

3. Josep a poc a poc

   encén allà un gran foc i els àngels canten.

 

4. Enmig de fred i neu

   el foc d'amor d'un Déu els cors desglaça.

 

5. Per això tots van cantant:

   Ja és nat el Déu Infant fill de Maria.

.-Els àngels allà a la Glòria, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.la nova canten amb goig,

i el ressó de les muntanyes, espargeix son cant d’amor.

 

 

 

526.-    GLÒRIA IN EXCELSIS

 

Glòria in excelsis Deo (2)

 

2.-Una verge a l’establia, ha infantat el Fill diví,

ens ho diu amb alegria, aquest cant de mitjanit

 

3.-Correm-hi, pastors, correm-hi,

a besar-li el front de neu,

bo i dansant, plens de joia, d’aquest cant que sona arreu

 

 

 

537.-    JOIA EN EL MÓN

 

1.‑ Joia en el món! ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Jesús és nat;

oh terra, el teu Senyor,

rep amb amor i amb humilitat, i canta sa llaor! (3)

 

2.‑ Joia en el món!

Amb nostres cants lloem el  Salvador;

muntanyes, rius, comes i plans, ens facin de ressò. (3)

 

3.‑ Joia en el món!

Des del coval Jesús ens obrirà,

del paradís l'auri portal, i allí ens acollirà. (3)

 

 

 

542.-    VICTÒRIA! TU REGNARÀS

 

Victòria! Tu regnaràs. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Oh Creu! Tu ens salvaràs.

 

1.‑ Tu brilles sobre els homes, que busquen la veritat.

Oh Creu, font d'on rebrolla, l'amor i la llibertat.

 

2.‑ Tu portes l'alegria, al pobre i al malalt.

Tu ets la llum que ens guia,

vers Crist, cabdill immortal.

 

3.‑ A l'ombra dels teus braços, el món la pau buscarà.

Com Crist, amb claus per llaços, per tu el cel guanyarà.

 

 

 

 

 

 

551.-    SENYOR, NO ENS DEIXIS

 

Senyor, no ens deixs, t'ho demanem,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

en el mal que tant sovint fem.

No t'allunyis, Senyor, revela't Salvador.

Dona'ns un cor nou perquè et vegem

 

1. Cercant miratges, lluny de la llar,

hem perdut el nom que ens vas dar.

El camí de retorn, va de la nit al jorn;

l'esperança ens hi fa caminar

 

2. Que lluny seria la salvació

si el Senyor com a prova d'amor,

no ens hagués enviat, el seu fill estimat

en la lluita amb el mal d'aquest món

 

3. Ens ha salvat per la seva sang:

cel rogent de ponent a llevant.

Per la lluita del Crist, la vida ha ressorgit.

Ens ha omplert del seu Esperit Sant.

 

 

 

552.-    PIETAT, OH DÉU

 

1.‑ Pietat, oh Déu, vós que sou bo;¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

vós que estimeu perquè sou l'Amor;

renteu‑me bé del meu gran pecat,

purifiqueu el meu mancament.

 

2.‑ Prou reconec el meu pecat,

i el mal que he fet, sempre el tinc present;

és contra vós, contra qui he pecat,

i en vós he ofès tots els meus germans.

 

3.‑ Creeu en mi un cor ben pur,

feu‑me sentir vostre Esperit Sant;

no m'amagueu vostre esguard serè:

Torneu‑me el goig de la salvació.

 

 

 

553.- EL CAMÍ QUE FEU JESÚS

 

1.‑ El camí que féu Jesús, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Ell tot sol el va seguir,

oh!, Ell tot sol, per tots nosaltres,

Ell tot sol el va seguir.

 

2.‑ El camí que jo he de fer, ningú no el pot fer per mi,

oh!, l'he de fer jo, amb tots vosaltres;

ningú no el pot fer per mi.

 

3.‑ Caminant al costat vostre, portaré la meva creu,

oh! com féu Jesús en el Calvari, portaré la meva creu.

 

4.‑ El camí que ens cal recórrer,

tots plegats l'hem de seguir,

oh!, amb els qui han anat al davant nostre,

tots plegats l'hem de seguir.

 

 

 

 

554.-    HI ERES TU

 

1. Hi eres tu quan el duien a la creu? (2)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

Oh, sovint quan penso això,

tremolo, tremolo.

Hi eres tu quan el duien a la creu.

 

2. Hi eres tu quan a l'Arbre el van clavar?

3. Hi eres tu quan la llança el va ferir?

4. Hi eres tu quan el varen devallar

 

 

 

556.-    T’ESTEM CRIDANT

 

T'estem cridant tota la nit, Senyor!¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Hem marrat el camí...

T'estem cridant tota la nit, Senyor!

Ja no tardis més a venir.

 

1.‑ D'eslògans i de veus ens n'hem cregut el so,

i són miratges al desert, no són paraules de debò...

Ens hem anat venent la llibertat i el cor,

i ens hem comprat seguretats

que eren paranys amb tanca d'or...

 

2.‑ Oh, fes‑nos recordar al sol dels teus camins!

La teva pleta és el record

que hem enyorat desert endins...

Vas dir que el bon pastor deixa tot el ramat

per una ovella que en la nit ‑una tan sols‑ s'ha esgarriat.

 

 

 

557.-    DÉU TÉ NOM

 

1.‑ Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

solidari dels pobres i oprimits,

consciència i clam en els profetes

fent memòria contra tants oblits.

 

2.‑ Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrera,

fent camí, l'horitzó verge al davant:

llibertat que és tot festa en l'assemblea,

terra nova que el poble va creant.

 

3.‑ Som temptats de tornar al vell esclavatge:

els vells ídols són dolços d'enyorar...

Car seguir l'Esperit vol dir tothora

inventar de bell nou, recomençar.

 

4.‑ Però el nou pa el pasta un poble que treballa,

la suor raja alegre si és per tots;

llet i mel regalimarà la terra,

oliveres i palmes treuran brots.

 

6.‑ I Jesús ens dirà: "Convé que sigui"

i obrirà al cel les branques de la creu,

i els clavells duran sang del seu Calvari

i la vida de tots tindrà aquest preu.

 

 

 

564.-    QUAN PRESENTIM

 

1.-Quan pressentim veient la branca nua¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

que malgrat tot l'ametller florirà

quan esperem enmig de la nit crua.

la nostra alegria ningú no ens la prendrà (2)

 

2.-Si en soledat vetllem el ble que crema

per si un amor ens allarga la mà:

quan l'amistat desbordi tot esquema,

la nostra alegria ningú no ens la prendrà (2)

 

3.-Jesús d'abans, anava fent‑nos veure

que allò que hom vol sempre ho pot abastar.

la fe, a la creu, s'arrapa com una heura:

la nostra alegria ningú no ens la prendrà (2)

 

4.-Ara el sabem vivent: amb amor paga

‑memorial de partir‑nos el pa‑

i és com un vi que vessa i embriaga:

la nostra alegria ningú no ens la prendrà. (2)

 

 

 

 

566.- AL.LELUIA, PLE DE VIDA

 

Al.leluia , Al.leluia!

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Ple de vida Crist ens ha salvat:

Ell ens porta l'Espeança.

Alegrem‑nos tots! Al.leluia!

 

 

1.-Crist és el nostre Anyell Pasqual

L"Anyell que ha estat immolat,

Ell ha vençut el dol de la mort

i ha guanyat la llibertat.

 

2.-Els apòstols han vist el Crist

ressuscitat d'entre els morts,

La fe en el testimoniatge d'ells

porta la salvació

 

3.-Submergits en la mort del Crist,

hem mort al món i al pecat.

Per l'aigua i el foc de l'Esperit

el seu nom ens ha donat

 

4.-Si amb Crist hem ressuscitat,

cerquem les coses de dalt.

Visquem units amb tots els germans,

l'alegria i l'amistat.

 

 

 

567.- CANTAREM, DANSAREM

 

Cantarem, dansarem¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Cridarem la nostra joia a tot arreu!

 

El Crist ha vençut! Ha ressuscitat!

Hem estat salvats tots els germans

Al.leluia, Al.leluia!

Au companys, proclamem

Crist ja no mor Crist ha vençut.

 

 

 

 

 

571.-VENIU, OH ESPERIT SANT

 

1.-Veniu, oh Esperit sant, Aura divina,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

baixeu del cel als cors que haveu creat;

Pentecostés l'Obra del Crist culmina:

veniu, Amor sagrat

 

2.-Veniu, oh Alè diví, que fecundàreu

la massa informe en el començ del món;

paraules als profetes inspiràreu

que avui complides són.

 

3.-A vós, Pare eternal, donem lloança,

i a Jesucrist, el nostre Redemptor;

l'honor a vós, Amor que sou gaubança

dels fills d'adopció. Amén. Al.leluia.

 

 

 

 

574.-PER INVENTAR LA LLIBERTAT

 

1.-Per inventar la llibertat,

esbotzarem tanques i portes.

Per fer brostar la veritat,

esporgarem les branques mortes

 

Vine Esperit, mestral del món,

que al teu embat tot se somou.

Vine Esperit, caliu del món,

fes-nos renéixer amb un cor nou.

 

2.-Perquè el món nou vagi arrelant,

arrencarem el que li’n priva.

Per mantenir-nos esperant, ancorarem a l’altra riva.

3.-Per adonar-nos, en camí,

com cada passa ens agermana.

Per descobrir cada matí, l’amor que fa brotar la grana

 

 

 

 

576.-L’ESPERIT DE DÉU

 

L'Esperit de Déu omple l'univers:¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Esperit d'amor, que ens guarda a tots en la unitat.

L'Esperit de Déu omple l'univers:

Esperit d'amor, que ens dóna la força d'estimar.

 

1.‑ Oh, Senyor! Oh, Senyor!

Amb l'impuls del teu amor volem bastir

un món nou, on regni la pau, l'amor i el bé.

 

2.‑ Oh, Déu meu! Oh, Déu meu!

L'Esperit que hi ha en nosaltres ens fa dir

a una veu: "Tot el que tenim és un do teu".

 

 

 

 

 

579.- L’ESPERIT DEL SENYOR

 

L'Esperit del Senyor ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.vindrà a Vosaltres.

No tingueu por d'obrir de bat a bat

el vostre cor al seu amor. (2)

 

1. Ell transformarà les vostre vides,

us donarà un cor per estimar;

serà foc que purifica, força en l'actuar.

Ell transformarà les vostres penes,

us sabreu fills seus ben estimats;

vostres cors obriu joiosos a la llibertat.

 

2. Ell enfortirà tota feblesa, us dirà com heu de pregar;

posarà en els vostres llavis paraules de bondat.

Ell canviarà tota tristesa pel gran goig de la fraternitat;

vostre cor obriu joiosos a la llibertat.

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

580.-NO FIXEU ELS ULLS

 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell (2)

No fixeu els ulls en ningú més (2)

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell.

 

No espereu amics, ningú més que Ell...

No adoreu amics, ningú més que Ell

 

Només Ell és el Camí, la Veritat (2)

No fixeu els ulls en ningú més (2)

No fixeu els ulls en ningú més que Ell.

 

 

 

581. EL SENYOR HA FET EN MI

 

El Senyor ha fet en mi meravelles. Sant, el seu nom!

 

1.-La meva ànima magnifica el Senyor,

el meu esperit celebra Déu que em salva

2.-perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa,

des d’ara totes les generacions em diran benaurada

3.-perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant.

4.-i l’amor que té als qui creuen en ell,

s’estén de generació en generació.

5.-Les obres del seu braç són potents:

dispersa els homes de cor altiu

6.-derroca els poderosos del soli, i exalça els humils.

7.-Omple de béns els pobres,

i els rics se’n tornen sense res.

8.-Ha protegit Israel, el seu servent,

com ho havia promès als nostres pares;

9.-s’ha recordat del seu amor a Abraham

i a la seva descendència per sempre

10.-Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,

ara i per sempre i pels segles. Amén

 

 

 

 

588.-ROSA D’ABRIL

 

Rosa d'abril Morena de la serra,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

de Montserrat estel, il.lumineu la catalana terra,

guieu‑nos cap al cel, guieu‑nos cap al cel.

 

1.-Amb serra d'or els angelets serraren,

eixos turons per fer‑vos un palau.

Reina dels cels que els serafins baixaren,

deu‑nos abric dins vostre mantell blau.

 

2.-Dels catalans sempre sereu Princesa,

dels espanyols, estrella d'Orient:

sigueu pels bons, pilar de fortalesa;

pels pecadors, el port de salvament.

 

 

 

 

591.-DES DEL MÓN

 

1.‑ Des del món us mirem, Mare nostra;¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

la pregària dels fills escolteu;

és la fe que demana pels homes

el perdó de Jesús mort en Creu.

 

2.‑ El pecat ens ha dut lluny del Pare,

l'esperança del món s'ha enfosquit.

Que Jesús, l'home Déu i Fill vostre,

resplendeixi per tots en la nit.

 

 

 

3.‑ Quan l'Amor era extrany a la terra,

ens donàreu a tots un Germà;

d'aquest Foc, deu‑nos, Mare, una espurna

que ens abrandi d'amor cristià.

 

 

 

 

593.-NOIA DEL POBLE MARIA

 

1.‑ Noia del poble, Maria, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.d'un poble de vinya i blat,

si tens morena la cara, és del sol que t'ha colrat.

Déu per vora teu passava, vora el camí et va trobar.

Noia del poble, Maria, Mare de l'amor més clar.

2.‑ Era el temps de primavera,

era un temps per estimar: et va dur vora de l'aigua, 

als quatre rius et banyà, et va cobrir amb lli i amb seda,

d'or i plata et va habillar.

 

3.‑ Et donà flor de farina i oli dels oliverars;

fruit de la terra promesa, mel i mató vas tastar.

Com un segell va posar‑te al seu cor i en el seu braç.

 

4.‑ Ets un badiu, una eixida de la masia del pa,

un font que raja sempre fins que de set no n'hi haurà.

Brot d'aquella soca antiga  d'on la vida va brostar.

 

5.‑Maria de l'esperança, que vetlles gresol en mà,

la llavor duies colgada que l'Esperit va covar.

Déu te guard, noia del poble,

que tan blanc llesques el pa.

 

 

 

595.-SALVE, REGINA

 

Salve, Regina, Mater misericordiae:¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Vita dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exules, filii Hevae.

Ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, Advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos

ad nos converte.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis, post hoc exsilium ostende.

O Clemens. O Pia. O Dulcis, Virgo Maria.

 

 

 

 

596.-REGINA CAELI

 

Regína caéli laetáre, allelúia:

Quia quem meruísti portáre, allelúia:

Resurréxit, sicut dixit, allelúia:

Ora pro nóbis Déum, allelúia

 

 

 

 

597.-LA MEVA ÀNIMA

 

1.-La meva ànima canta al Senyor,

el meu esperit celebra Déu, Salvador,

perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

 

 

 

El seu nom és sant i l'amor que té s'estén

de generació en generació,

de generació en generació.

 

2.-Les obres del seu braç són potents i grans.

Dispersa els homes de cor altiu,

derroca els poderosos i exalça els humils,

omple de béns els pobres.

 

3.-El seu servent ha protegit el Senyor,

com ho havia promés als nostres pares fa temps,

i s'ha recordat del seu amor a Abraham per sempre.