Rúbrica  del treball final

 

 

1

 

2

 

3

 

4

Total

 

Processament de la informació

 

Els costa molt trobar la informació, processar-la i extreure'n les idees fonamentals. Troben informació però no la saben extreure bé, els costa processar-la degudament. Troben la informació necessària i la processen de manera correcta. Troben molta informació, la seleccionen correctament i són capaços d'ordenar-la correctament.

 

Contingut del treball en general

 

 

Hi ha massa errades en els conceptes extrets, errades ortogràfiques i l'ordre no és el correcte Hi ha algunes errades a nivell de concepte però no són greus. Les idees són exposades de manera una mica dubtosa. Els conceptes que inclou el treball són els correctes. No hi ha faltes d'ortografia i el resultat és òptim. En el treball hi figuren tots els aspectes necessaris, idees clares i ben expressades. No hi ha faltes d'ortografia.

 

Utilització programari de presentació del treball (Word, PowerPoint)

 

 

Presenta la informació de manera incorrecta, poc adequada a les pautes donades pels mestres. La informació s'ha presentat de manera correcta i ordenada, sense gaires complements. La informació ha estat ben presentada, amb bones explicacions i bon ús dels recursos d'informàtica. Ha fet una molt bona presentació utilitzant tots els recursos dels quals disposava. Una presentació exel·lent.

 

Entrevistes i enquestes

 

Li sol costar haver de parlar amb les persones amb quui s'ha entrevistat o amb les que ha passat enquestes. Al principi de les enquestes i entrevistes es mostrava insegur/a però ha anat prenent una actitud més segura. En les enquestes i entrevistes es mostra força segur i es relaciona bé amb la gent amb qui ha de parlar. En les enquestes i entrevistes mostra una gran seguretat i decisió. És capaç de mantenir un bon nivell relacional amb les persones. 

 

Presentació oral

 

Es mostra desorganitzat en la coherència de la presentació. No deixa les idees aclarides. En alguns moments de la presentació comet alguns errors en la informació que dóna Fa una explicació ordenada  i intetnta aclarir dubtes. Fa una explicació molt coherent i ordenada respectant les normes de les exposicions orals. Aclareix dubtes dels companys que pregunten.

Tornar a l'inici de la WebQuest.