Imagen de encabezado  
 
   
 

Teorema d'Euler

 

En qualsevol poliedre convex, el número de cares més el número de vèrtex és igual al d´arestes més dos.