L'APARELL DIGESTIU

Funcions

L'aparell digestiu té com a funció transformar els aliments en substàncies nutritives simples perquè el nostre organisme pugui assimilar-les i transportar-les per tot el cos. Aquesta transformació s'anomena digestió.

Parts de l'aparell digestiu

L'aparell digestiu està format pel tub digestiu i per les glàndules digestives.

Tub digestiu
 
Glàndules digestives

La boca. És l'entrada del tub digestiu. La boca conté:

  • les dents. Les incisives i els ullals tallen els aliments i les premolars i les i les molars els trituren.
  • La llengua. És un múscul que mou l'aliment i el barreja amb la saliva

La faringe. Comunica la boca amb l'esòfag.

L'esòfag. És un tub de parets musculoses que condueix l'aliment a l'estómac.

L'estómac. És un eixamplament del tub digestiu. Hi té lloc la part principal de la digestió.

L'intestí prim. Té vuit metres de llarg. A l'intestí prim les substàncies digerides passen a la sang.

L'intestí gros. Fa un metre de llarg. Comunica amb l'exterior per l'anus.

Les glàndules salivals produeixen la saliva.

 

L'estómac està entapissat de glàndules gàstriques, que produeixen els sucs gàstrics.

 

El fetge produeix la bilis, un suc digestiu, que s'aboca a l'intestí prim.

 

El pàncreas produeix el suc pancreàtic, un suc digestiu que també s'aboca a l'intestí prim.

 

L'intestí prim està entapissat de glàndules intestinals, que produeixen els sucs intestinals.

La digestió dels aliments

Durant la digestió els aliments es transformen en substàncies nutritives simples. La transformació és de dos tipus: mecànica, que és la produïda pel moviment i trituració dels aliments, i la química, que és la produïda pels sucs digestius. Les fases de la digestió són les següents:

A la boca els aliments es masteguen i es barregen amb la saliva. La saliva. La saliva comença el procés de descomposició dels aliments en substàncies nutritives simples.

A l'estómac, l'aliment es barreja amb els sucs gàstrics i es converteix en una massa líquida. L'estómac remou l'aliment durant prop d'una hora.

A l'intestí prim, l'aliment es barreja amb la bilis, el suc pancreàtic i els sucs intestinals. L'aliment queda transformat en substàncies nutritives simples, que passen a la sang a través de les parets de l'intestí. Les substàncies que no s'assimilen passen a l'intestí gros.

A l'intestí gros, els aliments no assimilats són conduïts cap a l'anus, on s'expulsen a l'exterior. A l'intestí gros s'absorbeix l'aigua dels aliments.

 

L'aparell digestiu transforma els aliments en substàncies nutritives simples, que passen a la sang per ser transportades per tot el cos.

 

 

Esquema per a estudiar

 

ACTIVITATS