EL SISTEMA NERVIÓS

Estructura del sistema nerviós

· Els centres nerviosos i els nervis

El sistema nerviós controla totes les activitats del nostre cos. La seva forma de funcionar és la següent: