L'APARELL RESPIRATORI

Parts de l'aparell respiratori

Quan respirem, intercanviem gasos entre el nostre cos i l'exterior. Per realitzar la nutrició, necessitem prendre oxigen de l'aire i eliminar el diòxid de carboni que es forma al nostre cos.
L'aparell respiratori és l'aparell encarregat de fer la respiració. L'aparell respiratori és l'aparell encarregat de fer la respiració. Està format per les vies respiratòries, els pulmons i el diafragma.

Parts de l'aparell respiratori:

Vies respiratòries
 

Pulmons

Les foses nasals són dues cavitats que s'obren a l'exterior pel nas. En passar per les fosses nasals, l'aire s'escalfa i s'humiteja.

La faringe és una cavitat que comunica amb la laringe.

La laringe és una cavitat que conté les cordes vocals.

La tràquea és un tub que condueix l'aire cap als bronquis.

Els bronquis són dos conductes amb ramificacions dins els pulmons anomenats bronquíols.

Els bronquíols són ramificacions dels bronquis, que acaben en unes petites cavitats anomenades alvèols.

Els pulmons són dos òrgans esponjosos formats per milions de saques anomenats alvèols, que estan envoltats de vasos sanguinis molt fins.
En els alvèols es produeix l'intercanvi de gasos:

  • L'oxigen de l'aire passa a la sang.
  • El diòxid de carboni que genera el nostre cos i que és transportat per la sang passa als alvèols i és expulsat a l'exterior.

 

Diafragma

 

El diafragma és un múscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permet la respiració.

Els moviments respiratoris

Els moviments respiratoris són dos: la inspiració i l'expiració.

  • En la inspiració, el diafragma baixa, augmenta la caixa toràcica i l'aire entra en els pulmons.
  • En l'expiració, el diafragma puja, es redueix la mida de la caixa toràcica i l'aire dels pulmons surt a l'exterior.


En repòs, les persones fem de 12 a 15 inspiracions per minut.

 

 

Esquema per a estudiar

ACTIVITATS