Música i... [AUDICIONS] [COMPOSITORS] [FORMES MUSICALS] [HIMNES] [KIDS] [LIEDER] [MOVIMENTS] [POETES i ESCRIPTORS]


HIMNE
Un himne és una composició poètica, normalment cantada, per a invocar i lloar la divinitat en els actes culturals.

La Ilíada té ja himnes amb fragments narratius que són les seves parts més significatives.

Al costat de l'himne ritual es va desenvolupar l'himne com a gènere exclusivament literari.

Els llibres bíblics tenen una sèrie de composicions poètiques, a part del grup que té el nom específic de salms, que són anomenades himnes o càntics.

Els cristians van composar ben aviat himnes, que eren cantats en les celebracions culturals.

Mentre les litúrgies orientals han donat una gran cabuda als himnes i a les composicions poètiques no bíbliques, en la litúrgia llatina aquest ús ha estat molt més reduït. Amb tot, el culte protestant li va donar nou relleu i va afavorir, així, la composició d'himnes.

Actualment, l'himne es troba més associat a una composició que exalta accions i ideals de l'individu, d'un poble "Els Segadors" Himne Nacional de Catalunya, d'una comunitat, d'un partit, d'un equip, d'un esdeveniment esportiu, etc.

En termes generals, es podria englobar els himnes en el que s'anomena música funcional.


[ÍNDEX] [HOME]