- EXERCICI 1 FASE 1 -

Sala de Controls

E1F1 - A la Sala de Controls s'ha preparat un vídeo sobre les Constel·lacions per emmarcar el tema i que tots tingueu una visió global del conjunt de la Missió. Ocupeu els vostres llocs i visioneu-lo.

            fletxa