Aconitum napellus subsp. vulgare

DADES TÈCNIQUES.
Nom de l'espècie: Aconitun napellus subsp. vulgare
Gènere: Aconitum
Família: RANUNCULÀCIES
Nom popular: acònit blau, tora blava.
Dades de floració: des del mes de juliol fins al mes de setembre.
Alçada de la planta: de 0,5 fins 1 metre.
Abundància de l'espècie: cc.
Altitud a la que es troba: entre els 1.500 i 2.000 m.
Localitats on es troba: Herbassars megafòrbics.

 

En la flora catalana només trobem tres espècies d'aquest gènere (Aconitum) una d'elles és la que es pot observar en la fotografia i té la flor de color blau. Aquesta planta es caracteritza per tenir una substància tòxica, però es fa servir com a medicament, és l'aconitina.

Les altres dues espècies que es troben principalment als Pirineus, juntament amb aquesta, tenen les flors de color groc i, per tant són clarament diferenciables.

Aquesta família es caracteritza per tenir una sèrie de caràcters força primitius, com per exemple, un gran nombre d'òrgans reproductors masculins (estams) i femenins (pistils) en la mateixa planta..