CONVERSES EN TEMPS REAL. EL XAT.

" A cau d’orella" vol ésser un espai on els nois i noies del cicle superior de primŕria pugin utilitzar els diversos programes de xat, mantenir converses en temps real amb altres nois i noies de la seva edat i aprendre el seu funcionament..."

EL PROPER XAT SERŔ EL ... 30 de GENER a les 12,30 hores.

FAREM SERVIR EL PROGRAMA...

XAT en WEB

I JUGAREM A ...

ENDEVINAR EL PERSONATGE