A        B        C       D       E       F      G      J        L      LL      M   N      

NY      O        P       Q       R      S      T       U        V     X        Z

ALTRA MENA D'EMBARBUSSAMENTS

LLetra A

Ca la Clara és a la cala d'Alacant.

LLetra B

Babau beu vi bo i viu bé.

Lletra C

En cap cap cap el que cap en aquest cap

Lletra D

Que t'ha dit,

que t'ha dut

i què t'ha dat

el ditot.

EL ditot ha dut

un didal a la dida

i li ha dit al dit

i li ha dit la dita:

"Didal és dot"

 

Si qui deu deu

diu que deu deu

diu el que deu

i deu el que diu.

 

El que et dec, Didac, dic que és poc,

i, com et dic, no sóc ric,

si no t'ho pago d'un cop,

t'ho pagaré a poc a poc.

 

Lletra E

El bel és ben bé d'un be.

En Pere té una pera.

El nét va net

Què fer?: cafè

 

LLetra F

La fada Flora fa una festa amb farina fina.

Que fi fa el cafè el cafeter Delfí.

En Ferran, ferrer feia fum i foc ferran ferro fort.

En Feliü fa foc de fusta a la festa de la Floresta.

 

LLetra L

Digui-li que digui

que sigui l'indi xic

qui Ii tingui la bici

i qui l' infli.

En Celdoni fa un tiberi de vi xarel·lo amb allioli.

 

LLetra J

El cel esta enrajolat.

qui el desenrajolarà

El desenrajolador que el desenrajoli

bon desenrajolador serà.

Setze jutges d' un jutjat mengen fetge d' un penjant.

LLetra G

Gloc-gloc, en Blai beu un glop.

 

Lletra LL

LLeva' t i cull la palla vella, que es mulla.

De genollons, genollons, collia collia.

De genollons, genollons, collia codonys.

De genollades, codonyades

i amb els dits, codonys he collit.

 

LletraM

Mo1 mal fa la mel a l' humil mul que mol

 

LLetra N

La nena porta la nina a la nona.

Si la nena no és nana,

no pot portar la nina a la nona.

 

Tinc tanta son que a les cins tinc son.

 

LLetra NY

Congre amb canya

i canya amb congre

i congre amb canya.

 

Senyora, vinc de part de la senyora

a veure si la senyora s' enyora o no s' enyora.

Senyora digui a la senyora

que la senyora no s' enyora .

 

Llettra O

L' ós menja i' os.

 

El gros gos ros no vol l' os tot sol.

Vol un bombó bo com jo.

 

Dóna a la dona el sabó bo.

 

LLetra P

Prou plou, penò plou poc.

 

Un plat pla, biau ciar,

ple de pebre negre esta.

 

En Pere, Peret, pintor,

premiat per Portugal,

porta pots i potinguetes

per posar pebre picant.

 

Pere Pau, pintor pastera,

pinta portes per poc preu.

 

Pols pels plats, Paula, no em plau.

Vols que et planti plantofada?


Paula para la taula

para-la bé que el pare ja ve.

que la pari en Pere

que JO no puc.

 

-Que fas aquí Pepa?

-Pelo faves, Pau.

-Faves peles, Pepa?

-Pau, faves pelo.

 

En Pere espera i espera,

En Perem espera de Déu,

i en Pere espera un sí teu

í un sí teu espera en Pere.

 

Qui un pam de capa parda compra,

un pam de capa parda paga.

Qui un pam de capa parda ha comprat

un pam de capa parda ha pagat.

 

LLetra Q

J o tinc una caixeta

tan ben requinquilladeta

que cap requinquillador

no la reqmnquil1ara millor,

tan ben requínquillada com ella està.

 

LLetra R

Per la carretera de Roses,

passa un carro carregat de rocs,

fent catacric-catacroc.

 

La rica de la parròquia no duu perruca perque li reca.

 

Un rus té un ris ros i s' esta al ras sense fer res.

 

-Ribes, que robes raves?

-No els robo, els raves, que els rebo.

 

Quí roba una arrova de roba no roba l' arrova, que roba la roba.

 

Peí la carretera, un carreter

porta un carro amb quatre rodes.

Per la carretera, un carreter

descarrega i passi-ho bé

 

Un tigre, dos tigres, tres tigres.

Tres tristos tigres corren per la selva.

 

Obre la porta i fa rac,

d' un bot ha saltat al rec,

més ben mudat que cap ric.

En Pau 1i ha tirat un roc

i l'ha fet caure del ruc.

 

Carrega el carro, carreter,

que, si tu el carregues,

jo ja el descarregaré

 

LLetra S

Duc pa sec al sac,

m' assec on sóc

i el suco amb suc.

 

Saps que sé que són les set?.

 

La nena rossa té una rosa roja.

 

Els avis i e1s savis tornen a casa després de la caça.

 

Els sastres llegeixen desastres als astres.

-Que dius ara que diu Sara?

 

LLetraT

-En quin tinter tens tinta, Anton?

-Tinc tinta en tots els tinters.

Tants tints tens, Anton?

 

Teta tonta, amb tanta tinta, tota t' untes.

Tinc cinc fills tísics i prims,

i amics íntims vint-i-cinc.

 


Una boteta tota rodoneta.,

té vi, vi té, té tap, tap té,

té tap i tapó, tap i tapó té.

 

LLetra U

Duc com puc un ruc a un duc rus mut.

 

LLetra V

L' estiba que estova Esteve

no és tova ni és teva

ni estava a l' estiba.

 

Vinc al bosc i busco vesc

i visc del vesc que busco al bosc.

 

Beu vi bo de Valls.

 

LLetra X

- En Pinxo va dir a en Panxo:

-Vols que et punxi amb un punxó?

1 en Panxo va dir a en Pinxo:

-Punxa' m, però, a la panxa, no.

Un pinxo pinxet punxava

a la panxa d' un panxut.

El panxut va dir al pinxo:

-Pinxo pinxet, no punxis, brut!

 

El lleig de l' Aleix té un empatx i llegeix baix.

 

LLetra Z

Setze agutzils s' han emmetzinat amb brots d' atzavara.

 

Davarnt del cine hi ha l' alzina.


ALTRA MENA D' EMBARBUSSAMENTS

A mi sí que re mi fa si fa solo si no en fa,

 

Així és com tu dius,

aixi com tu dius és

Així com tu dius és.

Així tu dius com és.

 

Un bou pelós, tinyós, xaiós,

tot empudegat, ros ronyós,

rascós, esgarrifós, espantallops,

merdós i pollós.

 

M' han dit que tu has dit un dit que jo no he dit.

El dit que tu has dit, jo no l' he dit

perquè si jo hagués dit que tu l' has dit,

fóra ben dit per haver-lo dit jo.

 

Quan dic dic, no dic dic, que dic dec

Si dic dec i dic dic,

dicque no és pas dic el que dic,

sinó dec, com ho dic.

 

Bóta, picota, picotí de bóta.

Qui no dirà bóta, picota,

picotí de bóta

no beurà el vi de la bóta.

 

Tinc una son, una gana i una set,

que ni dormo ni rnenjo ni bec.

Si dormia. menjava i bevia.

la son, la gana i la set em passarien;

peró, com que no dormo, ni menjo ni bec,

no em faig la son, la gana i la set.


Una gallina

Xíca,

tica,

mica,

camacurta

i ballarica

va tenir sis fiils

xics,

tics,

mics,

camacurts i

ballarics.

Si la gallina no hagués estat

xica,

tica,

mica,

i ballarica,

els seus fills no haurien estat

xics,

tics,

mics,

camacurts

i ballarics.

 

Jo sóc un pobre ma, me, mi, mo, músic de carrer,

que sempre que jo pac, pec, pic, poc, puc toco el que sé.

D' un lloc a l' altre bas, bes, bis, bos, busco algun diner.

Si em feu callar, jo ma, me, mi, mo, mu, jo moriré.