Mastaba

Mastaba És el tipus de sepulcre més antic d'Egipte. S'hi enterraven els faraons de les primeres dinasties. Tenien forma de pirāmide troncada amb un pou (a) excavat, al fons del qual hi havia la cambra sepulcral (b). Al nivell de terra hi ha una capella i un petit compartiment, el serdab (c), amb l'estātua del mort.

[tancar]