Evaluació: Romànic i gòtic

1. La arquitectura romànica es caracteritza per l’ús de…

a. Cúpules
b. Arcs de mig punt i voltes de canó
c. Arcs apuntats i voltes de creueria

2. La planta de les esglésies romàniques és:

a. Basilical
b. El·líptica
c. De creu llatina

3. A les portades, el principal element decoratiu són les…

a. Estàtues
b. Arquivoltes
c. No esten decorades

4. Algunes joies romàniques són:

a. La catedral de Santiago, la de Jaca i la de Zamora
b. La catedral de Sevilla, la de Còrdova i la de Granada
c. El Coliseu, l’arc de Tit i l’aqüeducte de Segòvia

5. Els monestirs eren…

a. Petites construccions per a donar recer els eremites
b. Grans construccions perquè els monjos i les monges oïssin missa
c. Una unitat econòmica i religiosa amb un gren conjunt d’edificacions

6. El gòtic és…

a. Un estil totalment nou, basat en una nova concepció de la religiositat
b. Un estil continuador del romànic al que s’inspira i al que perfecciona
c. Un habitant del regne visigot

7. Els principals elements constructius de l’arquitectura gòtica són:

a. Arc de ferradura, columnes jòniques i coberta a dues aigües
c. Arc de mig punt i volta de canó
c. Arc apuntat, contraforts, arcbotants, pilars i voltes

8. Les façanes gòtiques...

a. Intenten expressar la seva monumentalitat per mitjà de torres, pinacles i gablets
b. Són simples i pràcticament manquen de decoració
c. Continuen la tradició del romànic i reafirmen l’arc de mig punt

9. Són edificis gòtics…

a. La torre de Pisa
b. La catedral de Palma de Mallorca
c. El Partenó

10. A més de catedrals, en estil gòtic s’edificaren…

a. Només es construïren catedrals
b. Mercats, escoles i ports
c. Llotges, palaus i castells

[tancar]