Temple grec

Temple grec El temple grec no estava concebut per acollir els fidels, per això es cuida molt més l'aspecte exterior que l'interior.
Les diverses parts del temple són:
 1. frontó
 2. tríglifs
 3. mètopes
 4. acroteris
 5. cornisa
 6. fris
 7. columnes dòriques
 8. pòrtic o pronaos
 9. naos
 10. dos graons (estereòbat)
 11. estilobat
 12. pòrtic lateral (peristil)
 13. arquitrau

[tancar]