Cabanes

exemple de cabana Cabana de canyes i fang. MesopotÓmia
exemple de cabana Cabanes de maˇ cru. MediterrÓnia oriental
exemple de cabana Cabanes d'encanyissat i tova. Iran-Vall de l'Indus

[tancar]