Dolmen

Dolmen És una cambra formada per diverses pedres verticals i una gran pedra horitzontal que serveix de coberta.
Dolmen de Vallgorguina, Vallès Oriental.

[tancar]