Evaluació: art neolític

1. La construcció d’edificis comença durant:

a. El Paleolític
b. El Neolític
c. L’edat del coure

2. Les primeres construccions de les quals resten vestigis estaven fetes de:

a. Marbre
b. Fusta
c. Argila

3. Megàlit vol dir:

a. Pedra gran
b. Pedra petita
c. Litres d’aigua

4. Un menhir és:

a. Una construcció de fusta
b. Un habitant de Menhira
c. Un megàlit simple

5. Un cromlec és:

a. Un avió
b. Una filera d’arbres
c. Una circumferència de menhirs

6. Quan els megàlits formen una mena de cabana, parlem d’un

a. Poblat
b. Dolmen
c. Colmen

7. A la Península Ibèrica trobem megàlits a...

a. Els més importants estan a la costa andalusa
b. Els més importants estan a la costa cantàbrica
c. A la Península no hi ha construccions d’aquest tipus

8. A les illes Balears trobem:

a. Talaiots, taules i navetes
b. Menhirs i navetes
c. Cap construcció megalítica

9. Una naveta és:

a. Una nau petita
b. Un menjar típic
c. Una construcció megalítica

10. Els talaiots servien com a:

a. Torres defensives i llocs de vigilància
b. Edifici d’habitatges unifamiliar
c. Edifici del cap del clan

[tancar]