Evaluació: Renaixement

1. L’arquitectura renaixentista s’inspira en l’arquitectura…

a. Romana
b. Grega
c. Ibèrica

2. A quina ciutat italiana comença el Quattrocento?

a. Roma
b. Florència
c. Pisa

3. L’arquitecte més famós del Quattrocento és…

a. Leon Battista Alberti
b. Tomasso Masaccio
c. Filippo Brunelleschi

4. Brunelleschi projectà i realitzà …

a. La cúpula de Santa Maria dei Fiori
b. La cúpula de Sant Pere del Vaticà
c. La cúpula del Panteó d’Agripa

5. El gran teòric de l’arquitectura del Quattrocento fou:

a. Gian Lorenzo Bernini
b. Andrea del Castagno
c. Leon Battista Alberti

6. L’autor del templet de San Pietro in Montorio fou…

a. Bramante
b. Miquel Àngel
c. Da Vinci

7. La ciutat més important al Cinquecento fou…

a. Florència
b. Milà
c. Roma

8. Miquel Àngel…

a. A part de pintor i escultor, també fou arquitecte
b. A part de pintor i escultor, també fou cantant
c. Només va ser pintor i escultor

9. A més de temples religiosos, els edificis emblemàtics del Renaixement són els:

a. Teatres
b. Jardins
c. Palaus

10. D’altres arquitectes importants en el Renaixement van ser:

a. Da Vinci, Masaccio, Dante i Botticelli
b. Sangallo, Palladio i Vignola
c. Berlusconi, Carrà i Armani

[tancar]