Evaluació: Roma

1. Les ciutats romanes es caracteritzaren per…

a. Les seves dimensions colossals
b. El traçat geomètric dels seus carrers
c. La seva brutícia i desordre

2. Els principals carrers de la ciutat romana es diuen…

a. Cardus i decumanus
b. Nord i Sud
c. Ponent i Llevant

3. Els aqüeductes servien per a…

a. Decorar els camins romans
b. Facilitar el transport de blat
c. Transportar aigua a la ciutat

4. El centre de la ciutat era el…

a. Àgora
b. Fòrum
c. Teatre

5. El temple romà és…

a. Exactament igual que el grec
b. Inspirat en el grec però amb solucions originals
c. Exactament igual que l’egipci

6. El teatre romà…

a. És exactament igual al grec
b. Estructuralment és original
c. Els romans no construïren teatres

7. L’amfiteatre és…

a. La part del darrere del teatre
b. La unió de dos teatres
c. Un teatre de titelles

8. El Coliseum és…

a. Un amfiteatre de Roma
b. Un carrer de Roma
c. Un museu de Roma

9. Les termes romanes tenien tres sales de banys:

a. Apoditherium, vestuarium i piscinam
b. Tepidarium, calentarium i apoditherium
c. Caldarium, tepidarium i frigidarium

10. Les vil•les romanes eren…

a. La residència habitual de tots els romans
b. La residència de les classes altes romanes
c. Les cases dels esclaus

[tancar]