Casa Milà o Pedrera

Casa Milà L'arquitecte afegeix a la genialitat purament formal uns plantejaments extraordinaris. L'edifici recolza sobre columnes (pilotis) i, d'altra banda, la manca de concordança dels suports dels diferents pisos crea una autèntica "planta lliure".

[tancar]