Centre Pompidou

Centre Pompidou Amb freqüència, l'estil tardomodern recorre a l'exteriorització de les estructures. És el que s'ha anomenat "segona estètica de la màquina". Després de l'arquitectura del ferro del segle passat, ara sorgeix una altra arquitectura en la qual l'expressivitat es confia a elements estructurals nus, com els tubs de ventilació o les escales.

[tancar]