Michael Graves: Public Services Building, Portland

Public Services Building El doble codi freqüent en el postmodern es fa patent aquí, ja que planteja tot l'edifici com una gran columna, dividida en base, fust i capitell. Al seu torn, la cara divergent procedent de les dues grans i imaginàries columnes de la façana suggereix la idea de grandesa i lluminositat de propòsits molt d'acord amb el gust del poble nord-americà.

[tancar]