Evaluació: Segle XX

1. L’estil més característic de la primera meitat del segle XX fou…

a. El racionalisme
b. El brutalisme
c. El tatà

2. L’escola Bauhaus ensenyava…

a. Pintura clàssica
b. Escultura impressionista
c. Disseny aplicable a qualsevol camp

3. Le Corbusier és…

a. Un edifici
b. Un poble francès
c. Un arquitecte

4. El funcionalisme es caracteritzava per…

a. L’ús d’elements barrocs
b. L’ús de decoració geomètrica
c. L’ús de les formes geomètriques pures

5. Frank Lloyd Wright era…

a. Un arquitecte britànic del moviment arts & crafts
b. Un col·leccionista d’art milionari nord-americà
c. El més famós arquitecte organicista

6. Després de la Segona Guerra Mundial, destaquen al panorama internacional…

a. França i Itàlia
b. Espanya i Japó
c. Itàlia i Brasil

7. Brasília és…

a. Una marca de cafè
b. La capital de Brasil
c. Un equip de futbol

8. El Palau Sant Jordi fou projectat per…

a. Ricard Bofill
b. Santiago Calatrava
c. Arata Isozaki

9. El Museu Guggenheim és obra de…

a. Rafael Moneo
b. Frank Ghery
c. Arata Isozaki

10. En els últims anys al panorama espanyol i internacional, destaca un enginyer que dissenya també obres arquitectòniques originals i sorprenents, es tracta de:

a. Rafael Moneo
b. Santiago Calatrava
c. Ricard Bofill

[tancar]