Josep Lluis Sert: Fundació Miró o Centre d'Estudis d'Art Contemporani

Fundació Miró El seu estil es caracteritzà per la disciplina de les formes geomètriques simples: la recta, el quadrat, el rectangle, el paral·lepípede; la nuesa i objectivitat de la forma, amb una lleugera expressivitat de les superfícies mitjançant la textura i el color; la tria de materials industrials que contrasten amb la naturalesa; alguns accents de tècnica i arquitectura catalana i la traducció a l'exterior dels espais interiors.

[tancar]