.
* Característiques fonamentals. Equació de l'elongació.
* Equació de la velocitat
* Equació de l'acceleració
* Elongació, velocitat i acceleració al llar d'un període
QÜESTIONS I PROBLEMES
 
* Definició d'ona
* Tipus d'ones
* Característiques d'una ona
* Funció d'una ona harmònica
QÜESTIONS I PROBLEMES
 

* Reflexió

* Refracció
* Difracció
* Sobreposició d'ones
QÜESTIONS I PROBLEMES
QUÈ ÉS UNA ONA?
EL SO. ONES SONORES
* Característiques
* Velocitat de transmissió

* Intensitat, to i timbre

* Efecte Doppler
QÜESTIONS I PROBLEMES
 
LA LLUM. ONES ELECTROMAGNÈTIQUES.

* Espectre electromagnètic

* La llum

* Reflexió

* Refracció. Angle límit
* Difracció
* Els colors
* QÜESTIONS I PROBLEMES
 
RELACIÓ DE WEBS AMB BONES SIMULACIONS DEL MOVIMENT ONDULATORI
* Doctor Daniel A. Russell. Universitat de Kettering
* La caixa de música. Ones sonores
* La Baldufa . Moviment harmònic simple
* Recursos de física de segon de batxillerat
* Ones
CONNECTA-T'HI
 

SI EM VOLEU FER ALGUN COMENTARI, PREGUNTA O SUGGERÈNCIA ENVIEU-ME UN MISSATGE, SI US PLAU !