EL PARTENÓ

El Partenó és el temple més gran del conjunt. El nom és degut que era consagrat a Athena Parthenos, 'Atena verge', tal com de vegades s'invocava Atena perquè sempre va rebutjar el matrimoni i qualsevol unió sexual.

La seva estructura és la típica d'un temple grec, només que molt monumental. El naos, la cambra sagrada, és l'estança reservada a la divinitat, representada per la seva estàtua. El Partenó està dividit en tres naus per dues files de columnes i estava presidit per una enorme estàtua d'Athena Parthenos, feta de marfil i or. Al davant hi havia un vestíbul, prònaos, i al darrera, separat per una paret del naos i obert a la façana posterior, l'opistòdomos, que guardava el tresor de la deesa i el de l'Estat. Tot al voltant del temple hi ha uns esglaons per pujar a la plataforma on està situat (estilòbat) i una renglera de columnes. El material de construcció és el marbre, que no es va deixar nu, sinó que, com tots els temples grecs, es pintava de colors variats i llampants.

 

Còpia de l'escultura de Fídias

Estructura del Partenó

Restitució exterior del Partenó

Sabies que a Nashville, Tenesse (EUA), hi ha una reconstrucció completa i detalllada del Partenó? Fins i tot hostatja una estàtua d'Atena que pretèn ser una rèplica de la de Fídias. És la més gran de l'hemisferi occidental i va ser recoberta en or el 2002.

Clica la foto