Hades té el seu regne en les profunditats de la terra i hi governa amb mà de ferro i sense pietat, al costat de la seva esposa Persèfone. Allà és on viatgen les ānimes de tothom després de morir. Allà són jutjades i reben el premi d'una enternitat feliį o d'uns cāstigs que poden ser perpetus segons com hagin actuat durant la seva vida.

Hades i Persèfone, relleu votiu en terracotta procedent de Locri Epizephyrii, c. 470 a.C., Museo Archeologico Nazionale, Reggio di Calabria, Itàlia.