Ordena per ordre cronològic els personatges i les escenes de les activitats anteriors.

Activitat d'associació

Relaciona la representació de les escenes i personatges de l'Odissea amb el seu número d'ordre.

odissea0.jpg
odissea1.jpg
odissea2.jpg
odissea9.jpg
odissea3.jpg
odissea5.jpg
odissea4.jpg
odissea6.jpg
odissea7.jpg
odissea8.jpg