Els amors de Júpiter i Alcumena

Activitat d'omplir buits

Omple tots els buits i tot seguit prem "Comprova resposta". Si tens dubtes utilitza el botó "?" per tenir una ajuda o el botó "pista" per tenir la primera lletra. Però, atenció! perdràs punts si demanes ajudes o pistes.

Transforma les frases que narren aquest mite canviant les frases en activa a passiva o a l'inrevés.

1) Amore Alcumenae Iuppiter capitur.
subjecte CD verb

2) Amphitruo uxorem Alcumenam relinquit.
subjecte CAgent verb

3) Iuppiter imaginem Amphitruonis sumit.
subjecte CAgent verb

4) Alcumena decipitur dolo Iouis.
subjecte verb CD

5) Iuppiter per totam noctem Alcumenam amat.
per totam noctem
subjecte CAgent CC verb

6) Amphitruo hostis uincit et domum repetit.
et
subjecte CAgent verb   subjecte verb

7) Amphitruo uxorem amat.
subjecte CAgent verb

8) Post mensis Alcumena geminos gignit:
Post mensis
CC subjecte CAgent verb

9) Hercules ab Ioue, Iphiclus ab Amphitruone generatur.
,
subjecte CD   subjecte CD verb

10) Omnem rem coniuges e Ioue sciunt.
e Ioue
subjecte CAgent CC verb

Vocabulari
La construcció de la passiva
Si vols pots llegir Els amors de Zeus.
amphitruo.jpg