LA GUERRA DE TROIA

Mots encreuats

Has de completar la graella. Clicant al número dins la graella podràs veure la definició corresponent. Fes clic al botó "Comprovar" en acabar l'exercici. Pots emprar el botó "Pista" per obtenir una lletra de la paraula, però perdràs punts.

1           2             
                    
     3     4              
   5                   
  6                    
         7             
                    
      8        9          
 10                     
               11       
12              13          
        14              
              15        
16      17                  
           18           
 19         20              
21                      
                    
   22          23           
                    
                    
              24        
       25               
                    
                    
            26          
                    

Definicions horitzontals

1. Una reina estimada i morta per Aquil·les
4. Ell i els seus fills van embolicar-se amb dues serps.
6. Muller d'Ulisses.
7. El va abandonar la seva esposa per un altre, però la va recuperar després d'una llarga guerra.
8. La més bella de les deesses... si més no per al gust de Paris.
10. Deessa enemiga aferrissada dels troians... i tot plegat perquè no li van donar una pometa.
12. La més sacrificada de les filles d'Agamèmnon.
13. L'altra denominació de Troia, que dóna títol a la Ilíada.
14. Diuen que els romans eren descendents d'aquest troià.
15. El déu que va triar Paris com a jutge de la deessa més bella.
16. Poble de dones molt guerreres.
20. Pastor i príncep troià, el més bell dels homes.
21. Nom llatí del guerrer grec més intel·ligent.
22. Reina de Troia, també dita Hècabe.
23. Al contrari de la resta d'endevinadores, aquesta deia la veritat i no la creia ningú.
25. La joia (humana) més preada del botí de guerra que va provocar l'enfrontament entre Aquil·les i Agamèmnon.
26. La bellíssima causa de la guerra de Troia.

Definicions verticals

1. Amic de l'ànima d'Aquil·les.
2. Els rei dels reis, cap suprem de l'exèrcit grec.
3. Deessa molt intel·ligent però tan presumida com la que més... I si no, pregunteu-ho a Paris.
5. El més valent i assenyat dels fills de Príam.
8. Heroi grec àgil de peus, quasi invulnerable i poc afortunat en amors.
9. Ultraprotectora mare d'Aquil·les.
11. Pressumpte autor de la Ilíada i l'Odissea.
17. Nom grec del protagonista de l'Odissea.
18. Arquer que va matar Paris.
19. Llarg i famós poema centrat en el personatge d'Aquil·les.
20. Rei ancià molt prolífic que va veure morir molts dels seus fills.
24. El de fusta anava ple de guerrers grecs.