II. LA MITOLOGIA EN L'ERA MODERNA

El triomf del cristianisme va substituir els mites greco-romans pels cristians en les creences populars, però no va reeixir a bandejar-los de la literatura ni de l'art, ja que els autors clàssics van continuar llegint-se i les escultures antigues van seguir admirant-se, sobretot després de l'Edat Mitjana, a partir del Renaixement, quan es redescobreix i es torna a valorar el món clàssic, on s'inspiren pintors, escultors, músics o poetes i dramaturgs com Glück, Rubens, Velázquez, Bernini, Garcilaso, Shakespeare. Fins els artistes i escriptors més actuals de vegades han acudit a temes mítics com ara Dalí, Camus, Espriu.

 

Orfeu i Eurídice de Canova, Museo Corrier, Venècia (S.G.)