El llatí era una llengua indoeuropea parlada originàriament en el Laci, al centre de la península itàlica, però gràcies a les conquestes dels romans es va estendre per una gran part del Mediterrani, va ser el vehicle d'una de les grans cultures de la història i va donar origen a una de les famílies de llengües més parlada en tot el món, a més de proporcionar moltes paraules presents a d'altres llengües molt estesa.
  Manuscrit de Virgili, Vat. Lat. 3867, f. 9r, s. VI, amb el text de les Èglogues i una representació de Virgili amb una capsa a l'esquerra.