ELS DECÈMVIRS O QUINDECÍMVIRS

Els decèmvirs o quindecímvirs per als afers sagrats (decemuiri o quindecimuiri sacris faciundis) eren un col·legi de deu sacerdots i, des de Sul·la de quinze, que tenien encomanada la missió de consultar els Llibres Sibil·lins quan el senat ho considerava pertinent. Els Llibres Sibil·lins, guardats primer en el temple del Capitoli i després en el temple d'Apol·lo al Palatí, eren un recull seleccionat d'oracles en grec i en llatí als quals s'acudia en situacions de commoció pública -calamitats i grans prodigis. Sovint la solució suggerida consistia a cercar l'ajut de divinitats gregues, per la qual cosa van tenir un paper molt destacat en la introducció de cultes orientals.