La civilització romana era fonamentalment urbana, perquè la seva unitat bàsica eren les ciutats, que, creades a imatge i semblança de Roma, van ser el principal mitjà per estendre el model romà de vida per totes les terres sotmeses al domini dels romans.

La Via Triomfal amb els arcs de Trajà i de Tiberi, Lepcis Magna, Líbia (SG).