El naixement

L'escola
L'adolescència
El matrimoni